Aktuality

ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021 členů grafiků Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar,

.

protože jsme se v současné době ocitli více méně ve stejné situaci, jako před rokem, zkusme spolu opět obnovit projekt ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT / členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož prostřednictvím jsme mezi sebou i spolu s veřejností sdíleli své myšlenky a tvorbu.

Hlavním cílem projektu je udržení dialogu mezi kolegy – autory, poznání, co vaši kolegové dělají, a vědomí, že spolek nespí. Projekt přináší mozaiku myšlenek, prací a zkušeností nás všech v této už dlouhotrvající podivné době.

Celý projekt s 29 příspěvky z minulého roku naleznete zde: http://hollar.cz/aktuality/utrzky-slov-utrzky-vet-grafiku-sdruzeni-ceskych-umelcu-grafiku-hollar-z-doby-karanteny/

 

V následujících dnech vám budeme přinášet jednotlivé příspěvky a už se těšíme 🌱

Galerie Hollar

 

Projekt naleznete na našich webových stránkách, facebooku i instagramu.


XVIII.

IVA KRUPICOVÁ

 

Poslední rok byl pro většinu z nás náročným, podivným a zlomovým rokem v mnoha ohledech. Mně se událo několik zásadních změn, jak pracovních, tak životních. Ukončila jsem pedagogickou pozici a vydala se na volnou dráhu. Vyměnila ostravský život za pražský. Vybudovala si litografickou dílnu a knihařský ateliér.

Kreslím, skicuji, medituji, čtu, zapisuji, hovořím, kafíčkuju, knihařím, řežu, šiju, barvím, zdobím, zkouším, odpočívám, brousím, tisknu, čistím, ryju, skoblím, pozoruji, …

Poslední grafický projekt pod titulem „Proud“ vznikl pro společnou výstavu Zlatá brána v Prostějově.

O autorce: http://hollar.cz/umelci/krupicova-iva/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/krupicova-iva/


XVII.

LENKA KAHUDA KLOKOČKOVÁ

 

ČESKÁ KRESBA

nová online platforma

.

Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě.
Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází neustálým vývojem.

http://ceskakresba.cz

.

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v poznání a interpretaci kresby.

 

Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Ne vždy však bývají autory zamýšlené a vkládané kresebné principy, v často strukturovaných, multimediálních dílech, publikem takto vnímány a spojovány s kresbou.

Platforma ČESKÁ KRESBA se zabývá tímto problémem. Pracuje s globální, dynamicky se proměňující situací prezentovaného umění, označovaným jako Contemporary Drawing či Drawing Now, tj. současná kresba. Klade si za cíl vést vnímatele k poznání ne zcela zjevných kresebných principů v dílech současné kresby. Tím přispívat ke zlepšování komunikačních, interpretačních i poznávacích schopností podílejícího se publika.

Prostřednictvím programů platformy ukazujeme principy kresby na modelových situacích a kombinujeme je s poznatky výzkumu získanými ze současné světové teorie. Jsme přesvědčeni, že těmito způsoby vzdělávání může platforma pomoci s individuální přípravou vnímatele na cestě k poznání kresby. Rádi bychom se zasadili o kultivování tvůrčí praxe vnímatele takovým způsobem, aby mohl být, díky nabyté zkušenosti, schopen uvidět kresbu i tam, kde ji do tohoto okamžiku neočekával – ať už se bude jeho zájem týkat zmíněných uměleckých děl, současných prezentací umění či samotného vidění světa, východisek pro osobní reflexe a exprese.

Programy vzdělávání platformy jsou navrženy k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu smyslového vnímání každého z nás. Jejich formami jsou interaktivní hra Kresba jako HUB a e-kniha teoretické části výzkumu Mapa české současné kresby.

Pro usnadnění orientace v českém prostředí kresby jsou vzdělávací programy doprovázeny základní databází českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí, vzdělávacích organizací, soutěží, výzev a komunit Česká kresba. (Jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).

O autorce: http://hollar.cz/umelci/kahuda-klokockova-lenka/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/kahuda-klokockova-lenka/


XVI.

EVA VLASÁKOVÁ

 

SVĚTLO – STÍN

 

Je dubnové ráno.

Po dnech, kdy stále pršelo, jen občas déšť vystřídán poletujícími

vločkami sněhu.

Dnes výjimečně slunce.

Překvapující, protože tak prudké a jasné.

Na mém stole je spousta barev. Rychle se mění, jak se slunce posunuje.

Chtěla bych je zadržet – ale proč?

 

Vycházím, i venku září ten jas.

Zdá se mi, jako bych viděla vše jinak. Místa, kterými denně procházím,

jsou jiná.

Moje dílna, plná papírů, kreseb a tisků, vypadá vyčítavě.

I sem se světlo vloudilo.

Světlo a stín, podivné soupeření – je možné porozumět?

O autorce: http://hollar.cz/umelci/vlasakova-eva/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/vlasakova-eva/


XV.

JIŘÍ MIKESKA

Text a fotografie jsou z autorova cyklu „Panta rhei“ z roku 2020.

.

SMETIŠTĚ

Ve skrytu stínů na okrajích krásy,

kde nikdo nic už hledat nebude asi,

znějí zpěvy pěvců písní bez kantilén

s malým počtem strun a jazykem nevybraným.

.

Tulák podél tratí, rozřezaný kmen,

zaschlá míza a jeden další den,

odložené osudy, odložené děti,

pošlapané příběhy a odhozené štěstí.

.

Emoce v plechovce, v plechovce od barvy,

barvy růžových tváří dávno již práchnivých,

prázdný rám bez obrazu, obličej v koutě bez dotazu,

klíče bez dveří a ideje, kterým už nikdo nevěří.

.

Seschlé květy, samé střepy,

Kašpárek bez hlavy a princezna bez nožičky,

kožené album, fotky z lásky, bílé šaty

a svatební špalír bez družičky.

.

Stará postel s oprýskaným lakem,

smytý je již pot, krev, moč i sperma,

smyty jsou všechny sliby na svatebním loži,

smyty jsou všechny křivdy a časy v hoři.

.

Úsměv předka na portrétu z války,

vedle hrnce sedmi dětí matky,

někde ještě sténá s dírou po šrapnelu,

duhový brouk svádí svoji klientelu.

.

Motýlů křídla a zašlapané myšlenky,

proškrtaný rukopis nesmlouvavou tužkou,

plísní srostlé dopisy, psané kdysi milenci,

stále něžně převázané stužkou.

.

Vše pohromadě, vše na hromadě,

tiše pospolu, ve vrstvách a na dotek,

vše společně na prámu času pluje,

času, který i bez hodin neustále bije.

.

„Posviť si lampou, petrolej tu musí někde být.

Židli nehledej, ta se ještě hodila, tu vyrobil táta“.

Vše tlí a prorůstá v proměny proměn,

v nové algoritmy a nová paradigmata.

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/mikeska-jiri/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/mikeska-jiri/


XIV.

MARTIN MULAČ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

•••

O tvorbě:

Aktuálně a primárně pracuji na několika velkých obrazech pro výstavu Samota v davu: Charles Baudelaire a české umění, kurátorkou výstavy je Kristýna Jirátová a uskuteční se snad v září letošního roku v galerii GASK v Kutné hoře. Ke třem obrazům vytvářím masivní dřevěné rámy, podobné těm, které byly viděny na výstavě LovecraftMassakr vol I.“, 2017 – Trafo gallery v Praze nebo Edgar Allan Poe „Sen ve Snu“ – Národní galerie – Veletržní palác v Praze. Na rámech pracuji nově nejen s tiskem na dřevo, ale i s reliéfním rytím a pyrografií. V tomto cyklu je zatím můj největší obraz, který má i s rámem 240×160 cm a je zároveň nejobsáhlejším dílem ze série „Pandemonia“, která je inspirována Ladislavem Klímou a jeho citátem: ,,Nic není na světě krásnějšího nad hrůzu“.

Dále se aktuálně ve své tvorbě věnuji cyklu s názvem „Dead“, který započal rokem 2016, a jak už napovídá název cyklu, jde o záznam otisku smrti a zvěčnění těl zvířat ze kterých odešel život. Tato série je zvláštní jednak svou kontroverzností, ale i zároveň tím, že působí chvílemi až velice jemným dojmem, vzniká kolem ní spousty zajímavých příběhů. Její proces je až magický, klade důraz na známé Memento mori – pamatuj na smrt.

Dalším mým dlouholetým tématem je portrét literátů, série se stále rozrůstá, a to o další důležité ikony i z výtvarné či hudební scény. Pocta lidské duši, formou portrétu je pro mne velmi důležitou součástí tvorby. Minulý rok byla soutěž Trienále českého exlibris, do které jsem přihlásil pět portrétu vybraných osobností, exl. cyklus byl vystaven a oceněn cenou Památníku národního písemnictví, čehož si velmi vážím a ocenění mi bylo i motivací prohlubovat a posouvat hranici portrétu. Soutěž XVI. Trienále českého exlibris 2020 má aktuálně virtuální výstavu, kde si můžete prohlédnou všechny vybrané exlibris různých autoru a jako hezký bonus, si pustit jejich i mojí oblíbenou hudbu kterou posloucháme při tvorbě.

Odkaz: https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pro-sbirku

Odkaz na rozhovor pro Czech design: https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fenomenu-kniznich-znacek-vraci-zaslou-slavu-xvi-rocnik-trienale-ceskeho-ex-libris-ocenil-ty-nejlepsi-umelce?fbclid=IwAR1z2hqpX67R-etR1auRKenHnacBDl9LnTD01I4088ZCQfOubCSlkutHIEY

Stále jsem věrný antickému heslu školy – „nulla dies sine linea“ – „žádný den bez čárky“.

Odkaz na mou tvorbu:

https://www.instagram.com/martin_mulac_art/

https://www.facebook.com/martin.mulac.7

Odkaz na video z výstavy Edgar Allan Poe „Sen ve Snu“:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vylety-z-karanteny-navstivte-vystavu-sen-ve-snu-40321573?fbclid=IwAR0PGaWsXBeg_59bPVMkQchfEtaBK6lYKsFHlU9yjHY4Z2v9l2KQ1ItPsZk

•••

Aktuální a budoucí výstavy:

Momentálně probíhá bohužel uzavřená výstava Doba trvanlivosti, na pražské HAMU, kde jsou pohromadě díla studentů, absolventů a profesorů AVU.

Odkaz: https://issuu.com/dobatrvanlivosti/docs/katalog?fbclid=IwAR054QGVeJolir-tZ0xTTDSyYi804VNOou469uRs7rV5YgZGOIMlSvnSLdw

Další pozvánka je na výstavu, která bude v Oblastní galerii Liberec, Galerie Lázně, Grafický kabinet, Oskar Kokoschka a blízké tváře kurátorky Evy Bendové, 14. 5. – 5. 9. 2021

Na závěr bych ještě rád zmínil dvě připravované výstavy Galerie Hollar, kde budu zastoupen a to Afrodita dnes a výstava vybraných mladých členů Hollaru, kterou bude kurátorovat Barbora Valášková z Památníku národního písemnictví.

•••

Projekty:

Rád bych popsal několik pro mě příjemných projektu minulého roku a plánovaných projektů na tento rok.

Jeden z těch uplynulých projektu byla spolupráce s Památníkem národního písemnictví, kde jsme byli osloveni v rámci Trienále českého exlibris, s mou partnerkou malířkou Barborou Bieylonovičovou, abychom vytvořili komix popisující domácí tvorbu Exlibris – vlastní knižní značky, já udělal kresebnou část a Bára tomu dala tvář malé knihy. K tomu, jak se tvoří domácí exlibris jsme i měli to potěšení v našem ateliéru Sýpka na Buštěhradě natočit část videa Karanteňan II., který je určen pro děti. Památník nabízí na svých stránkách ke koupi kreativní balíček Exlibris, který obsahuje zmíněný komiks a hlavně veškeré pomůcky pro vytvoření domácího exlibris.

Odkaz: http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/kreativni-balicek-ex-libris-pro-male-a-velke-tvurce/?fbclid=IwAR1fkyVA9UBJSkx07FdIMnPxFYazl-s6kiACH3PrCeCoiNTNVBLnfHfv088

V minulém roce vyšla kniha básní Davida Hrbka „Dobrou noc odcházím“, kterou jsem s radostí ilustroval.

Odkaz: https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/dobrou-noc-odchazim-254850641?gclid=EAIaIQobChMIqcaiue7L7wIVpUeRBR33lgXGEAQYBiABEgIx6_D_BwE

Také bych rád zmínil mou účast jako porotce ve dvou soutěžích, první je Nejkrásnější kniha 2019 a druhá Book in progress, kde jsem kromě úlohy porotce měl i hodinovou prezentaci své tvorby.

Pozn.: Má prezentace začíná přibližně od 40 min.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ywsAu9QE_gUBrwrjy-lnEIOAw9V80sVPprrXn1hLhupVozsqYA6oq_g&v=8bIh9wQ8O2Y&feature=youtu.be&ab_channel=Dipozitiv

•••

Aktivity v Ateliéru Sýpka:

V září jsme stihli udělat jednu z prvních výstav v galerii Sýpka Buštěhrad, s názvem Ztělesnění, kde vystavovali tři malířky Barbora Bielonovičová, Petra Tůmová, Veronika Rejfířová, a já jsem výstavu zaštítil jako kurátor.

Do mého Ateliéru Sýpka již několik let dojíždí studenti na individuální výuku, a protože vznikaní kvalitní a zajímavá díla, rozhodli jsme se uspořádat velkou studentskou a lektorskou výstavu, intenzivně se na ni studenti připravují, zatím tedy jen doma, ale věříme, že se tento plán povede někdy na podzim 2021 uskutečnit. Doufáme, že opatření snad brzy povolí a doba nám umožní, abychom se zas se studenty společně těšili z workshopu grafiky, figury, portrétu, individuálních lekcí a letních plenérů.

Odkaz: https://www.facebook.com/ateliersypka/

A jako třešničku na dortu prozradím, že připravuji nové a obsáhlé webové stránky www.martinmulac.cz.

Všem bych moc rád popřál zdraví a věčnou chuť společně s inspirací do další tvorby.

Zdraví Martin Mulač

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/mulac-martin/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/mulac-martin/


XIII.

HELEN ČUBOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

 

Hlavním východiskem a záchranou ve všedních i nevšedních dnech, v jakémkoliv čase i bezčasí, je pro mě práce.

Snažím se jí udělat dostatek nejen k obživě, ale i k potěše sebe sama a třebas i k pro radost ostatním.

Více než jindy žijeme v jakémsi snu… z toho v útržcích vyjdu.

Jeden sen se mi podařilo minulý rok splnit, a to konečně si udělat vlastní básnickou sbírku, stalo se tak, AMEN.

Velmi milé bylo oslovení Hollaru, pro účast na kalendáři 2021, ano, mým snem je dělat krásné věci pro skvělé projekty.

Sny si chtějí plnit i jiní, někteří nejen pro sebe, ale pro ty ostatní a tak jsem zpracovala kolážový mezinárodní projekt Februllage, který jsem komplet posléze připravila na prodej na svém eshopu, jistou část z prodeje koláží postupuji spolku Múzy dětem, které podporují děti v dětských domovech. Múzy skrze umění a nalézání jejich přirozených vloh a talentů, otevírají těmto dětem bez domova cestu zase za jejich sny

Pokud nechcete snít jen v hlavě, ale chcete sen opravdu zažít, pak Vám doporučuji jak jen to bude možně vypravit se do Valdštejnské Lodžie v Jičíne.

Mezitím můžete podpořit toto nesmírně kouzelné místo zakoupením almanachu plného snů…

Mezitím přeji všem moc síly, tvůrčí inspirace, mnoho splněných snů všemu navzdory a krásné jaro.

 

Srdečně Helen

Kalendáře s originálními tisky | Kategorie produktů | Hollar

Hecuba Design | Facebook

Helen Cubova (@hecubadesign) • Fotky a videa na Instagramu

Múzy dětem – o nás (muzydetem.cz)

Valdštejnská lodžie | E-shop (valdstejnskalodzie.cz)

Můžeš mít všechno co chceš – Hecuba Design

O autorce: http://hollar.cz/umelci/cubova-helena/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/cubova-helen/


XII.

PAVEL PIEKAR | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Milé umělkyně, milí umělci.

Pozitivní zprávou mého textu pro vás je to, že hospodaření našeho sdružení neskončilo minulý podivný rok záporně, ale více méně vyrovnaně, a to i díky mnohým z vás, kteří jste na činnost naší galerie přispěli jak finančním, tak materiálním darem v podobě vašich grafických listů. Jak to bude tento rok, to je dopředu věštění z křišťálové koule. Děkuji tímto všem, co se jakýmkoliv způsobem podílejí na naší činnosti a pomáhají nám.

To, že stále tvořím nové grafiky, je o mně známé – proto svoji přílohu zaměřím jinak. Ve své kolekci portrétů umělců minulosti, kteří mne oslovili a měli na mne umělecký vliv, se zaměřuji také na osobnosti Hollaru, kteří už nejsou mezi námi. Hlavně mě stále přitahuje ta generace, která naše sdružení v roce 1917 zakládala. Dále vám předkládám několik našich slavných osobností, díky kterým si všichni můžeme připomenout naši minulost a být na ní hrdí.

Výběr končím osobností současnou, Ivo Křenem. Život a osud je někdy velice nelítostný a nespravedlivý, Ivo měl být stále mezi námi.

Všem vám přeji, ať tato divná doba nemá žádný negativní vliv na vaši vnitřní energii a tvůrčí aktivitu a společně se těšme na čas, kdy naši galerii otevřeme a začneme se tam pravidelně setkávat.

Pavel Piekar

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/piekar-pavel/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/piekar-pavel/


XI.

PETR ŠTĚPÁN | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Spíše vzácně dostávám příležitost dělat pro sakrální prostor. Teď se mně to zrovna sešlo s touto nemocnou dobou. Oltář je vlastně místo oběti, kříž, popravčí nástroj. Křesťanství však dokázalo najít cestu od negace ke smyslu, od zmaru k naději.

Tu naději přeji nám všem, P.Š.

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/stepan-petr/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/stepan-petr/


X.

MARKÉTA KOTKOVÁ  | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Přiznám se, že z dění kolem mám v hlavě chaos. Co očekávat? Co si o tom všem myslet? Čemu vlastně věřit? Samé otazníky… Pak ale jdu nad ránem do lesa, ptáci mi nad hlavou křičí radostí, stromy praskají a vrzají, všechno se probouzí do nového jara… Příroda neúnavně pokračuje ve svém koloběhu zrození, jakoby se nic ani nedělo. To mi dodává naději, že nic není ztracený… A potom tvoření, prostor neomezené svobody, který mi nikdo nemůže vzít…a co dodává naději Vám?

Markéta K.

O autorce: http://hollar.cz/umelci/kotkova-marketa/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/kotkova-marketa/


IX.

SAKI MATSUMOTO  | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Saki nám poslala soupis toho, co všechno za uplynulý rok 2020 zvládla. A není toho málo!

• Nominace v soutěži za Design knižní obálky (výstava proběhla v průběhu roku 2020 v Atlantě, Georgii, Los Angeles, Barceloně)

(https://biophilial.com/)

• Ocenění v projektu 3X3 Současná profesionální ilustrace No. 18 / vybraná díla: Hoblet, Anonymous Kitchen

(https://3x3mag.com/shows/show17/professional-show/professional-show-no-17-winners)

•Ocenění v rámci soutěže Tokio Book Cover / (https://souga.tokyo/?p=2504)

•Bronzová cena Creative Pool Annual Award 2020 (Velká Británie) / (https://creativepool.com/annual/2020/shortlist/)

• Výběr v top 200 autorů Calanca Poster Biennale / (https://calancabiennale.com/top-200/)

• Účast na výstavě Day of Dead (MX)

• Účast na výstavě Pattern Desing (CN)

• Samostatná výstava v Hotel Lázně, Poděbrady

• Samostatná výstava v Eagle Gallery, Šumperk

• Charitativní živá malba v rámci Festivalu komiksu KOMA, Brno

• Online workshop s papírovými loutkami v rámci Dokumentárního filmového festival v Jihlavě / (https://www.youtube.com/watch?v=hGc22P8RR5w&t=3s)

• Tisk sítotisku v rámci mezinárodního uměleckého symposia v Bratislavě / (https://www.facebook.com/kkissoczy)

O autorce: http://hollar.cz/umelci/matsumoto-saki/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/saki-matsumoto/

 


VIII.

DANIELA BENEŠOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Milí přátelé, kolegové,

situaci, kterou prožíváme, si nikdo z nás neuměl nikdy představit ani vymyslet, den za dnem se s ní učíme žít a vyrovnávat se s ní. Máme ale štěstí, že děláme to, co máme rádi, můžeme v atelieru pracovat, najít třeba nové možnosti tvorby. Nejsem asi sama, kdo tuto nucenou domácí izolaci využije také k tomu, aby si udělal pořádek nejen v šuplících, ale i v hlavě.
A tak kromě mé současné pečovatelské služby hromadím tašky nepotřebných věcí, které pak syn Pavel roznáší do patřičných kontejnerů. Třídím haldy fotografií, nesmyslných dokladů, videokazet a nepotřebné svědky minulosti, ale přiznávám, že to považuji za nutné i vzhledem k mému věku. Na řadu přišlo i hodně mých ilustrací, akvarelů a kreseb.
Skoro stejně jich ale přibylo, protože třeba jen po chvilkách dělám akvarely, taky trochu oleje, nebo suché jehly, jak mi čas dovolí. Hlavně v akvarelech si dopřávám hru s barvou, radost z prolínání a proměn tónů – říkám jim capriccia – jsou to opravdu rozmary. Nesledují žádný záměr, přesto ale bezděčně sdělují, s čím se třeba v současné době vyrovnávám.
Náročné a někdy i smutné dny mi vždycky navečer projasní hudba z úžasné nabídky živých nahrávek na webu. Od prvních loňských zrušených abonentních koncertů jsou pro mne částečnou náhradou a krásným zakončením dne. Myslím často na muzikanty, herce, tanečníky – ti jsou na tom mnohem hůř, ale snaží se udržovat umění živé, tolik ho všichni budeme potřebovat.
S jarem a sluncem se budeme těšit na obnovu všedního, obyčejného života a na setkávání, třeba i se sklenkou vína nebo džusu, ale hlavně zase společně!

Daniela Benešová

O autorce: http://hollar.cz/umelci/benesova-daniela/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/benesova-daniela/


VII.

ALENA LAUFROVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Milí přátelé,

přidávám trošku do mlýna…

Průběžně mne zajímá literatura a s ní přitahuje i kniha – objekt a její ruční dělání. Snažím se o propojení vizuálního s obsahovým a výtvarným výrazem. Možností je tolik a to mne naplňuje radostí. Dopřávám si toho přepychu, ostatně jako celý život, že se věnuji tomu, co mne baví a na tom covid nic nemění. Moc si toho vážím, že nemusím nést zásadní tíhu existenčních problémů jako v současné době mnoho mladších obyvatel této planety.

Věřím v solidaritu, kreativitu lidí a jejich soucítění s potřebnými,

všechny vás zdravím, obdivuji vaši pracovitost a jsem zvědavá na vaše příspěvky,

srdečně Alena Laufrová

O autorce: http://hollar.cz/umelci/laufrova-alena-2/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/laufrova-alena/


VI.

LENKA ŠTĚPANÍKOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT  2021

Grafika a jakákoliv práce kolem ní, je v mém životě pevný záchytný bod, který mě zatím vždy udržel. Není tomu jinak ani dnes. Ryji, tisknu a jsem spokojená ve svém světě a jsem vděčná za čas, který mám na práci.

Pokračuji v souboru KDYŽ BŮH PROMLUVIL, poslední grafika je Mojžíš u hořícího keře.

A další obrázek k oblíbeným bajkám, tento je o kocourovi a staré kryse.

 

A jak jsem psala i před rokem, tak i letos, když je hezky, sedím na zahradě a číhám na pupeny.

Všechny vás moc zdravím a přeji vám krásné dny plné grafiky a radostí.

Lenka

O autorce: http://hollar.cz/umelci/stepanikova-lenka/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/stepanikova-lenka/


V.

MILOSLAV POLCAR | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Zpráva
O existenciálním bytí umělce v třetím covidovém období

Střídavě žiji v Praze a na chalupě u přítelkyně v Orlických horách. V Praze v ateliéru pracuji na dílech, které plánuji ukázat na samostatné výstavě. Po dvouletém pracovním úsilí měla proběhnout moje výstava v lednu ve Špálově galerii v Praze, jejíž termín se neustále posouvá. Možná se výstava uskuteční na jaře-uvidíme, ale věřím, že bude lépe.

Na chalupě v bývalém mlýně v Orlických horách pobývám s přítelkyní a jejím psem a kočkou. Společně se kocháme přírodou, která je mojí bezednou inspirací pro uměleckou práci. Nacházím zde smysl něco dělat, něco prožít a něco tvořit. Důležitý je /nedistanční/ přímý kontakt s přírodou. Mohu sledovat různé struktury v pohybu a jejich fyzikální proměny.

Sedimentaci materiálu forem. Různá spojení mezi procesem a kontaktem. Vnímám dualitu akcí přírody a akcí uměleckého napodobování přírody.

Stopy, otisky, kontakty hmoty – /frotáže, monotypy/
Kontakty těla – /otisky těla/
Kontakty mizení /prach, dech, čas, zvuk/
Otisky nepřítomnosti a prostoru.
Stačí se jenom dívat a žasnout – jsem uprostřed zázraku a pes, který mne doprovází to dobře ví i beze slov.
Všichni jsme se vším spojeni
covid i necovid,
Usedám otvírám knížku a čtu /po kolikáté už/ znovu a znovu:
Připadá-li vám přítomná situace nesnesitelná, máte tři možnosti:
Odejít, změnit situaci nebo jí přijmout.
Jestliže nemůžete nic změnit ani odejít přijměte přítomnou situaci s přestaňte se jí vnitřně bránit. Tak se osvobodíte.

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/polcar-miloslav/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/polcar-miloslav/


IV.

DITTA JIŘIČKOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

… přikládám grafiku, která vznikala v posledním roce, ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem UK, a s odbornou supervizí doc. Jiřího Janáka. K výročí 100 let české egyptologie.

Nun, Atum. Maat. /Mýtus o stvoření světa /digitální tisk, formát 70×70 cm

Přikládám text mýtu o stvoření světa podle starých Egypťanů, který byl obsahovou předlohou a ze kterého motiv vychází: Egypt – MÝTUS STVOŘENÍ

O autorce: http://hollar.cz/umelci/jirickova-ditta/


III.

MIKOLÁŠ AXMANN | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

natržený text

nikdo neví co nastane ve chvíli reálného uvolnění všech omezení, představuji si všechny ty zadržované vrhy koulí, nerealizované maratóny, zakázané pochody , neuskutečněné vraždy a souboje, přerušené symfonie, zastavené písně, odstavené výstavy i ztuhlá divadelní představení, jak náhle do karanténního ticha začnou všichni zběsile uskutečňovat  zadržované plány, během okamžiku se roztrhne pytel s olympiádami a festivaly, explodují restauranty a davy turistů vletí na památky jako pěna šampaňských vín, zadržované stisky rukou na přivítanou se zvrhnou v megaobjímací orgie, depresemi spečené masky tváří vybuchnou křikem nastřádaného klimbání u filmů pro pamětníky , jak se na nárožích budou ve dne i v noci škvařit v kouři roušky a respirátory, epidemiologie bude zakázána jako pavěda, polohovací lůžka budou vystřelovat vodní melouny z oken přeplněných JIPek, u vchodů do krámů se místo dezinfekce ocitne naběračka s vodkou, a v tom všeobecném dohánění radostí a hříchů se pomalu začnou podél zdí ploužit nostalgičtí pamětníci, kteří budou vzpomínat na mtvolné ticho LOCKDOWNu s láskou a sentimentem, nejvzácnější bude zase klid a liduprázdný Karlův most. Život se ocitl pod poklopem jako zmodulovaný zvuk, zbavený hloubek i výšek, ale pod ledem tikají budíky pořád ve stejném rytmu, jaro nedokážeme zastavit – jen ušmudlat, Zlatá plíseň plísní ve sklepě. Místo mince tisknu do vlhké zdi čelo, pěkně to chladí

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/mikolas-axmann/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/axmann/


II.

DANA PUCHNAROVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

V poslední době se soustředím na malování obrazů a tisk litografií, které by měly příznivě ovlivnit psychiku člověka svou barevností a pokud možno vyvolat potěšení a radost, protože to právě v této době všichni velmi potřebujeme.

 Snažím se volit co nejjednodušší prostředky.

Ptám se náhodných návštěvníků, co pociťují při pohledu na mé obrazy a velké grafiky v atelieru a jejich reakce výrazně potvrzuje můj záměr.

 Tak i já mám radost.

Zdraví Dana Puchnarová

O autorce: Puchnarová Dana | Hollar

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: Puchnarová Dana | Kategorie produktů | Hollar


I.

JARMILA JANŮJOVÁ | ÚRTŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Pozdrav všem přátelům, kolegům grafikům z Hollaru…

Tvorba je důkazem NADĚJE.

Jarmila Janůjová

O autorce: http://hollar.cz/umelci/janujova-jarmila/
Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/janujova-jarmila/

 

JUBILANTI HOLLARU 2021 | výstava prodloužena do 23. 5. 2021

JUBILANTI HOLLARU 2021

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 23. 5. 2021

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

.

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

PDF pozvánka: JUBILANTI HOLLARU 2021 pozvánka

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

NEWSLETTER GALERIE HOLLAR | duben 2021

NEWSLETTER

GALERIE HOLLAR

duben 2021

 

PDF Newsletter ke stažení: NEWSLETTER GALERIE HOLLAR duben 2021

 

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar,

dovolujeme si Vás informovat o aktuálním dění v naší galerii. V Galerii Hollar stále naleznete fyzicky výstavu Jubilanti Hollaru 2021, od začátku dubna však probíhá virtuální výstava Současná polská serigrafie : sbírka Mezinárodního grafického sympozia ISSO, která je realizována ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity pod záštitou Polského institutu v Praze: http://hollar.cz/vystavy/soucasna-polska-serigrafie-sbirka-mezinarodniho-serigrafickeho-sympozia-ostrava-2013-2021-2/

Výstavou, na které naleznete grafické listy více než 55 současných polských grafiků, se můžete projít z pohodlí domova v kteroukoliv denní i noční dobu a kolikrát jen budete chtít, najednou nebo po kouscích, ale pouze do 30. 4. 2021, po tomto termínu už nebude výstava přístupná.

Čestným kurátorem výstavy je Eduard Ovčáček, kurátory jsou Zbyněk Janáček, Andrea Uváčiková a Marek Sibinský.

Nenechte si prohlídku výstavy na poslední chvíli!

V letošním roce jsme byli nuceni zatím udělat několik změn – samostatnou výstavu Mikoláše Axmanna i výstavu Kateřiny Vítečkové nebylo možné realizovat, a tak s lítostí projekty opět přesouváme do příznivějších časů.

ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Vzhledem k stávajícím okolnostem jsme se rozhodli znovuobnovit projekt Útržky slov – útržky vět, prostřednictvím kterého se mohou autoři mezi sebou i spolu s námi podělit o své myšlenky a současnou tvorbu. V minulém roce projekt obsahoval 29 příspěvků, letošní projekt stále běží a zatím v něm naleznete příspěvky od patnácti autorů Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarmila Janůjová, Dana Puchnarová, Mikoláš Axmann, Ditta Jiřičková, Miloslav Polcar, Lenka Štěpaníková, Alena Laufrová, Daniela Benešová, Saki Matsumoto, Markéta Kotková, Petr Štěpán, Pavel Piekar, Helena Čubová, Martin Mulač, Jiří Mikeska.

Projekt naleznete na našem webu, instagramu i facebooku.

http://hollar.cz/aktuality/utrzky-slov-utrzky-vet-2021-clenu-grafiku-sdruzeni-ceskych-umelcu-grafiku-hollar/

PROVOZ GALERIE

Galerie Hollar je dle vládních nařízení stále ještě uzavřena, ale fungujeme jako „výdejní okénko“ a pokud byste si přáli vyzvednout grafický list objednaný z našeho e-shopu, grafický kalendář či publikaci přímo u nás, rádi se s vámi domluvíme na osobním potkání.

E-SHOP

Na e-shopu Galerie Hollar jsou nově zveřejněny grafické listy od Lenky Falušiové, Lenky Štěpaníkové, Xénie Hoffmeisterové, Pavla Hory, Jiřího Suchého, Vladimíra Suchánka, Jany Budíkové, Jany Boudové a Jindřicha Faktora.

Objednávky zasíláme poštou, nebo je možné domluvit se na osobním předání v galerii.

DAR NA PODPORU GALERIE HOLLAR

Do kategorie grafických listů na podporu Galerie Hollar přibyl velkoformátový grafický list Cesta od Jany Budíkové (serigrafie, linoryt, 2020). Naleznete jej na našem e-shopu i v rámci letošní výstavy Jubilanti Hollaru 2021. Autorce ještě jednou moc děkujeme za podporu ♥

Cesta | Jana Budíková

KLUB PŘÁTEL HOLLARU

Vážení přátelé, v Galerii Hollar pro vás máme připravené grafické prémie pro rok 2021, v tomto roce vznikly ve spolupráci s Jiřím Samkem, Andreou Tachezy a Lenkou Štěpaníkovou, doplněny jsou o grafické listy Zbyňka Hraby, Michaely Lesařové Roubíčkové a Martina Raudenského.

Jaro je ten správný čas pro uhrazení členských příspěvků Klubu přátel Hollaru, je možné zasílat na účet Galerie Hollar (1933982389/0800), nebo je možné domluvit se na osobní schůzce v galerii a spojit ji i s převzetím grafické prémie či prémií.

 

S přáním pevného zdraví a všeho dobrého,

Galerie Hollar

T: 737 288 309 | E: kslezakova@hollar.cz | www.hollar.cz | instagram | facebook

 

GRAFIKA ROKU 2020, 26. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

GRAFIKA ROKU 2020

26. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

.

Nadace Hollar vyhlásila nominace a laureáty ocenění v rámci již 27. ročníku soutěžní výstavy Grafika roku a 26. Cenu Vladimíra Boudníka.

Všem držitelům cen a nominovaným srdečně gratulujeme!

 

Podrobné informace o Grafice roku a činnosti Nadace Hollar naleznete na www.nadacehollar.cz

 

GRAFIKA ROKU 2020

NOMINACE NA OCENĚNÍ: https://nadacehollar.cz/nominace-na-cenu-vladimira-boudnika-a-ceny-grafiky-roku-2020/

LAUREÁTI HLAVNÍCH CEN GRAFIKY ROKU 2020 : https://nadacehollar.cz/laureati-grafiky-roku-2020-hlavni-ceny/

 

26. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

NOMINACE NA OCENĚNÍ: https://nadacehollar.cz/nominace-na-26-cenu-vladimira-boudnika/

LAUREÁT 26. CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA: https://nadacehollar.cz/kategorie/cena-iv-boudnika/

VERNISÁŽ Současná polská serigrafie | ČTVRTEK 1. 4. 2021 v 19 h ONLINE

Vážení a milí přátelé,

 

srdečně vás zveme na zahájení výstavy Současná polská serigrafie, které proběhne prostřednictvím ZOOM konference ve čtvrtek 1. 4. 2021 v 19 hodin. Připojit se můžete kdykoliv v době trvání vernisáže a my se moc těšíme na setkání, rádi vás všechny po delší pauze uvidíme 🌱

Online vernisáže se nemusíte jakkoliv bát, stačí v daný čas, chvilku před i chvilku po zkopírovat odkaz.

VERNISÁŽ NALEZNETE VE ČTVRTEK 1. 4. 2021 OD 19 H ZDE: https://zoom.us/j/92681026207?pwd=Y2dsSHcyVUNsRGh4NzhraUFtWVVWZz09

Případné ID meetingu pro ty, kteří mají zoom účet: 926 8102 6207

 

S přáním krásného dne,

Galerie Hollar

POZVÁNKA Současná polská serigrafie : Sbírka Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2013–2021

POLSKIE: zaproszenie Współczesna polska serigrafia

ENGLISH: invitation Contemporary Polish serigraphy

 

Vážení,

srdečně vás zveme na virtuální výstavu

SOUČASNÁ POLSKÁ SERIGRAFIE

SBÍRKA MEZINÁRODNÍHO SERIGRAFICKÉHO SYMPOZIA OSTRAVA 2013–2021

kterou od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 naleznete zde na našich webových stránkách:

Výstava měla být realizována v Galerii Hollar již v dubnu minulého roku, ale kvůli pandemii COVID-19 a s ní spojeným vládním nařízením jsme výstavu přesunuli na tento rok. Ačkoliv zůstává situace stále nepříznivá, rozhodli jsme se výstavu i přesto realizovat v této virtuální podobě. Virtuální prostor má své výhody  je možné prezentovat celou sbírku bez kurátorské selekce, která by byla v případě fyzické výstavy v Galerii Hollar potřebná. Ovšem fyzickou podobu tímto počinem rozhodně nezavrhujeme a pokusíme se vám v budoucích letech výstavu v galerii představit i naživo.

 

Kurátorský tým: Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Andrea Uváčiková

Čestný kurátor: Eduard Ovčáček

Doba trvání: 1. 4. – 30. 4. 2021

Výstava je pořádána ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Mezinárodním serigrafickým sympoziem Ostrava ISSO.

 

V druhé polovině devadesátých let minulého století Eduard Ovčáček společně se Zbyňkem Janáčkem na Ostravské univerzitě položili základy serigrafického pracoviště, jež se od roku 1999 stalo jedním z nejrespektovanějších center serigrafie nejen v České republice. Cílem byla podpora grafické techniky serigrafie (sítotisku, screenprintingu) formou workshopů, odborných přednášek, sbírkové činnosti a výstav. Na pět ročníků SWO (Serigrafie Workshop Ostrava) v letech 1999–2004, které provázely mj. výstavy v České republice a v zahraniční (např. Itálie, Polsko, Slovensko…), navázalo mezinárodní sympozium ISSO – Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava. Zbyněk Janáček a Marek Sibinský otevřeli roku 2013 v rekonstruovaných prostorách Fakulty umění na Katedře grafiky a kresby serigrafické dílny formou „permanentního workshopu“ řadě výrazných uměleckých a pedagogických osobností současné středoevropské grafiky, z nichž velká část je pracovně svázána s vysokými uměleckými školami v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc…), na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice…) a především pak v Polsku (Varšava, Katovice, Krakov, Vratislav, Poznaň…), ale i řadě osobností z jiných zemí (Francie: Vladimír Škoda, Rakouska: Gregor Eldarb, Irska, USA atd.). Jde o cca 120 vizuálních umělců. Do současné doby tak sbírka, jež vzniká jako výsledek workshopů, čítá více než 250 položek a spolu s konvolutem předcházejícího serigrafického sympozia SWO je pozoruhodným dokladem vývoje grafického média za poslední tři dekády a současně největší sbírkou serigrafie mimo sbírkové instituce v České republice.

V roce 2020, v dubnu, jsme plánovali představit v pražské Galerii Hollar výběr z této rozsáhlé kolekce zaměřený na autory z Polska. Důvodů pro tuto volbu bylo hned několik:

– zastoupení polských autorů je ze zahraničních účastníků sympozia nejpočetnější,

– kvalitativně je tato kolekce velmi vyrovnaná,

– jakkoliv převaha autorů působí na polských uměleckých vysokých školách, a tedy nemůže jít o zcela vyčerpávající zmapování situace polské serigrafie, je svým rozsahem tato kolekce unikátní.

Geografická blízkost, mimořádně kvalitní organizace studia grafiky, specializace – mnozí ze zastoupených grafiků vedou ateliéry grafiky, ale i dalších oborů na polských akademiích umění (ASP – Akademia sztuk pieknych) a univerzitách, mezinárodní respekt, který si polská grafika systematicky budovala řadu desetiletí, to vše legitimizuje naše rozhodnutí představit polskou serigrafii v Praze jako první.

V březnu roku 2020, kdy jsme výstavu Současná polská serigrafie připravovali, vstoupila nejen do našich plánů nečekaně a zásadně epidemie. Po domluvě s výstavní komisí Galerie Hollar jsme rezignovali na plánovaný termín, duben 2020, a uvítali jsme posunutí výstavy polské serigrafie o celý rok. Bohužel, po roce v České republice epidemická opatření nejenže neskončila, ale opět je společnost v sevření strachu a obav o budoucnost. Počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých (přes 30 tisíc) jsou děsivé a neustále stoupají. Březen roku 2020, kdy jsme poprvé byli konfrontováni se skutečností, že epidemie si vyžádala první zemřelé, tehdy v jednotkách, je jen bolestnou vzpomínkou. Galerijní provoz je opakovaně znemožněn, paralyzován, ostatně jako celá kultura.

Přes všechna protivenství a omezení jsme se rozhodli výstavu nakonec uspořádat alespoň v „informativní a informatické“ verzi přesunutím z výstavních prostor Galerie Hollar do virtuální galerie. Jsme si vědomi všech omezení z toho nesnadného rozhodnutí plynoucích, činíme tak s vědomím, že zážitek z vystavených děl bude pouze informativní, instantní atd. Skutečnost, že nám prostory virtuální galerie umožní představit celou kolekci polské sbírky, je jen malou satisfakcí. Plánovaná výstava v Galerii Hollar by byla totiž kurátorským výběrem. Limitováni omezenými prostorami pražské galerie bychom byli postaveni před nesnadnou volbu, která díla vystavit). První grafiky byly vytištěny v serigrafické dílně ateliéru grafiky v roce 2013, jejich autorky a autoři s námi strávili nezapomenutelné chvíle, mnozí v rámci sympozia ISSO vedli workshopy, prezentovali svoji tvorbu na výstavách v Galerii Koridor nebo formou přednášek seznámili posluchače s ateliéry, které na polských vysokých školách vedou. Náš vztah ke sbírce je tedy přes tyto vazby velmi blízký, autentický, jednotlivá díla nejsou „pouze“ položkami sbírky, ale jsou spojena s příběhy a společnými zážitky.

Výstava „v síti“ naopak bude dalším pokračováním vynucené izolace, radost z účasti našich polských přátel na výstavě, opakovaně připomínané, se nebude konat.

Rádi bychom však výstavou Současná polská serigrafie našim kolegyním a kolegům z Polska poděkovali, pozdravili je a popřáli jim především pevné zdraví a inspiraci.

Zbyněk Janáček

 

KRAJINA – NEKONEČNO katalog

KRAJINA – NEKONEČNO

PAESAGGIO – L′INFINITO

PAVEL PIEKAR | ZBYNĚK HRABA | ANDREA LOUIS BALLARDINI

 

Česko-italský katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě v Galerii Hollar (v roce 2020 byla vzhledem k nařízení vlády realizována pouze její online verze, v roce 2021 proběhne její realizace přímo v Galerii Hollar).

Rok vydání: 2020

Autoři textů: :Alberta Lai, Jiří Pelán

Grafická úprava: Zbyněk Hraba

Počet stran: 39

Tisk: Akcent Vimperk

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-903739-6-9

Cena: 120 Kč

 

Výstavní katalog je k dispozici k prohlédnutí i pořízení přímo v Galerii Hollar.

Po domluvě je možné jej také zaslat poštou (kslezakova@hollar.cz).

 

Vydalo Sdružení českých umělců grafiků Hollar ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze a Vladimírem Kobelkou.

Výstavní činnost Galerie Hollar byla v roce 2020 finančně podpořena Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury ČR, Ministerstvem kultury ČR a Městskou částí Praha 1.

NEWSLETTER GALERIE HOLLAR | únor 2021

NEWSLETTER

GALERIE HOLLAR / únor 2021

 

PDF NEWSLETTER:NEWSLETTER GALERIE HOLLAR únor 2021

 

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar,
jelikož jsme v novém roce neměli možnost vás v galerii osobně přivítat, přinášíme vám výstavu Jubilanti Hollaru 2021 ve formě virtuální prohlídky, kterou naleznete na našich webových stránkách i spolu s fotografiemi z expozice.
Na výstavě naleznete díla Naděždy Synecké, Kateřiny Vítečkové, Jiřího Suchého, Hany Storchové, Jiřího Anderleho, Pavly Aubrechtové, Jany Budíkové, Evy Haškové, Anny Khunové, Tomáše Bíma, Vladimíra Gebauera, Jiřího Sozanského, Aleše Svobody, Oldřicha Jelena, Ireny Bujárkové, Andrey Tachezy, Lenky Vojtové a Saida Ismaila.
Ačkoliv měla výstava Jubilanti Hollaru 2021 končit s koncem ledna, je prodloužena minimálně do konce února a s největší pravděpodobností až do konce března tohoto roku. Autorské výstavy Kateřiny Vítečkové a Mikoláše Axmanna musíme, ač velmi neradi, přesunout na příští rok.
Výstava polské serigrafie, která je součástí plánovaného cyklu věnovaného právě technice sítotisku, proběhne podle aktuálních možností – doufejme, že ne pouze v online variantě (Středoevropská serigrafie : současná polská serigrafie | 1. 4. – 25. 4. 2021 | kurátorský tým Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Eduard Ovčáček, Andrea Uváčiková).

PROVOZ GALERIE
Galerie Hollar je dle vládních nařízení uzavřena, ale fungujeme jako „výdejní okénko“ a proto pokud byste si přáli vyzvednout grafický list, grafický kalendář či publikaci přímo u nás, rádi se s vámi domluvíme na rychlém osobním potkání.

E-SHOP
Na e-shopu Galerie Hollar nově naleznete práce Aleny Antonové, Mikoláše Axmanna, Milana BaueraVáclava Bláhy a Olgy Čechové.

KLUB PŘÁTEL HOLLARU
Vážení přátelé, v Galerii Hollar pro vás máme připravené grafické prémie pro rok 2021, v tomto roce vznikly ve spolupráci s Jiřím Samkem, Andreou Tachezy a Lenkou Štěpaníkovou, doplněny jsou o grafické listy Zbyňka Hraby, Michaely Lesařové–Roubíčkové a Martina Raudenského.

Členské příspěvky pro tento rok je možné zasílat na účet Galerie Hollar (1933982389/0800), nebo je možné domluvit se na osobní schůzce a převzetí grafických prémií v naší galerii.

 

S přáním pevného zdraví a všeho dobrého,

Galerie Hollar

T: 737 288 309 | E: kslezakova@hollar.cz | FB | INSTAGRAM

KRAJINA – NEKONEČNO | online výstava

KRAJINA – NEKONEČNO

 

(Ne)uskutečněná výstava KRAJINA-NEKONEČNO se přesunuje do online prostředí. Zbyněk Hraba, Pavel Piekar, Andrea Louis Ballardini, tři autoři, jejichž život a dílo jsou bezpodmínečně spjaty s láskou k přírodě.
Krajina je žánr, který se dostal na okraj pozornosti světového umění počínaje polovinou XX. století, přičemž paradoxně je o krajinu nejvyšší zájem jak na uměleckém trhu, tak na výstavách. Jedná se však právě o umění a umělce patřící do historie. Dnešní lidé cestují po mnoha zemích a navštěvují mnoho lokalit a po většinou se spokojují s prchavým zážitkem, který je zachycen na digitální ploše.
Obrátit se ke krajině z hlediska výtvarníka znamená pozměnit prchavé zážitky a povrchní obdiv v hlubší dialog s Přírodou, nezřídka plný pokory, vedoucí často k zamyšlení nad krásou, harmonií a zákonitostmi bytí.

 

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/krajina-nekonecno-vystava/

 

K výstavě vychází také stejnojmenný katalog s grafickou úpravou Zbyňka Hraby, a těšíme se, až vám ho budeme moci představit, jen co k nám dorazí z tiskárny.

 

ZBYNĚK HRABA

 

PAVEL PIEKAR

 

ANDREA LOUIS BALLARDINI

 

Vladimír Suchánek – umělec, grafik a gentleman

Vladimír Suchánek – umělec, grafik a gentleman

.

Akademický malíř Vladimír Suchánek, renomovaný český grafik, člen Evropské akademie věd a umění a dlouholetý předseda Sdružení českých umělců grafiků Hollar, zemřel 25. ledna 2021 ve věku 87 let. Svět výtvarného umění v něm ztratil nejen vynikající uměleckou osobnost, ale i vzácně čestného a noblesního člověka.

 

Celý článek věnovaný Vladimíru Suchánkovi naleznete na stránkách České galerie a my za něj moc děkujeme jeho autorovi Jiřímu Bernardovi Krtičkovi: https://www.ceskegalerie.cz/cs/umelci-2/vladimir-suchanek-umelec-grafik-a-gentleman?fbclid=IwAR03-8Kpr57xLXrUdc8ZGUyCH5-o7xmQWZx1ZSdA27HlMkkoa40BULGrToQ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA