Aktuality

JUBILANTI HOLLARU 2021 | online

JUBILANTI HOLLARU 2021

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Doba trvání : 7. 1. – 28. 2. 2021, Galerie Hollar

 

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Vážení přátelé,

výstavu, která je tradiční a nedílnou součástí každoroční činnosti naší galerie, jsme se rozhodli připravit i v době, kdy je nejisté, kdy bude možné galerii veřejně zpřístupnit. V tuto chvíli přinášíme její online podobu a doufáme, že výstavu na vlastní oči neuvidíme pouze my.

za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková,

vedoucí galerie a tajemnice SČUG Hollar

Aktualizace – výstava je prodloužena do konce února 2021.

Vážení a milí přítomní,

dovoluji si Vám srdečně poblahopřát k letošnímu životnímu jubileu i k narozeninové výstavě v Galerii Hollar. I když se může zdát výběr autorů podle výročí, data narození, náhodným, nepochybně se stává nenahraditelným a nevyslovitelným momentem pozornosti ve vnímání a prožívání naší přítomnosti v úzkém kruhu přátel zabývajících se kresbou či grafikou. Díky široké škále vyjadřovacích prostředků, mnohosti básnických imaginací, ztvárněných představ a vizí osvětlujících smysl vlastního tvůrčího usilování nám tato přehlídka připomíná povědomou hudbu z rádia doplněnou o duchovní rozhovory a zajímavé zprávy z našeho okolí. Podobným způsobem je zachycen rozhovor dokumentující návštěvu arcibiskupa Desmonda Tutu v Dharamsale u příležitosti osmdesátých narozenin Jeho Svatosti Dalajlámy, jenž v úvodu Knihy radosti říká: „Každý den přináší novou možnost začít znovu. Každý den máte narozeniny“.

Milé setkání s přáteli na počátku nového roku v tichém kulturním prostředí galerie – v blízkosti řeky Vltavy s výhledem na Pražský hrad, kousek od Národního divadla a kavárny Slávie – bývá obvykle umocněno fantastickou atmosférou magického místa v srdci Prahy, posiluje a vytváří tvůrčí vztahy s ostatními členy spolku.

Pevně věřím, že nás o tuto atmosféru a vizuální zážitek z výstavy nepřipraví ani to, že nám  covidová pandemie pravděpodobně neumožní prožít si tuto výjimečnou událost společně. V rámci online prezentace výstavy budou představena jednotlivá díla, známá a oceňovaná nejen u nás, ale i v zahraničí, a medailonky autorů, kteří originálním způsobem používají vyjadřovací možnosti grafických technik. Pozoruhodná setkání a zastavení se na křižovatkách osobitých cest autorů můžeme vnímat a prožívat jak formou bravurně zvládnutých technik, tak existenciální hloubkou výpovědí autorských tisků, kreseb, ilustrací, koláží a asambláží.

Velkoformátové grafiky vytvořené kombinovanou technikou Naděždy Synecké formulují pomocí geometrických prvků kosmický prostor člověka. Poetický dřevořez Kateřiny Vítečkové jednoduše nazvaný Dům je ukázkou dokonalého – iris – tisku.

Nadpozemská zjevení a rozličné bytosti kreslí spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu, legendární Jiří Suchý, jenž se ve své výtvarné tvorbě zabývá litografií, píše a ilustruje knihy, navrhuje kostýmy či divadelní programy. Na výstavě jsou představeny ilustrace Erbenovy Kytice, jež ukazují brilantní výtvarný názor, další polohu úctyhodně širokého záběru jeho umělecké tvorby. Čtyři litografie náznakově odpovídají textu ilustrovaných básní Štědrý den, Zlatý kolovrat, Vodník a Svatební košile, vizuálně však přesahují syrové příběhy velejemnou kresbou i barevností. Jakoby všechno o slovu a o štětci napsal Jiří Suchý ve svých básních, posléze písních, například slovy: Tužka byla stejná / Když mi někdy něco napadlo / Tak jsem to napsal / Nebo nakreslil – to je jedno / Tužka byla stejná / Veršíky / Kresby / To byl můj způsob / Jak se zbavit některých myšlenek / Aby udělaly místo dalším. Instalace je doplněna o pečlivě vybrané dokumenty z archivu Jiřího Suchého.

Poetické naladění leptů Hany Storchové nám připomíná zimní atmosféru i příchod jara v křehkosti a síle proměn přírody. Společně v blízkosti více barevných prací Anny Khunové nazvaných Variace II, 1992, a Vzpomínka, vytvořených kombinovanou technikou leptu a akvatinty, ozvláštňují tiché prosvětlené místo v prostoru galerie.

Centrálně umístěná dvojice tisků Jiřího Anderleho vznikla kombinací hlubotiskových technik leptu a suché jehly. Všestranně múzický Jiří Anderle tiskl a maloval desítky grafických a obrazových cyklů, v nichž naléhavě a působivě zachycuje lidské touhy, obecné i každodenní životní situace, vyjadřuje vzájemné porozumění i potřebu vést dialog, jak ukazují oba vystavené náměty Jídlo, 1993, a Varianta na téma Amor a Psýché, 1984.

Konceptuální charakter lyrických koláží a asambláží Pavly Aubrechtové a Vladimíra Gebauera nejlépe vystihuje slovo proces. Tvůrčí myšlení a nekonečné možnosti v hledání a nalézání neopakovatelného způsobu sdělení vědomého obsahu hravým způsobem odlehčují vesměs narativní náměty zastoupených prací, jež formálně i obsahově vystihují linii výtvarného projevu zaměřeného na fragmenty příběhů, práci s detailem či principem náhody. Křehké koláže Pavly Aubrechtové naznačují prostorové struktury složené z organických materiálů a barevných útržků tenkých papírů. Vladimír Gebauer rozkládá a kombinuje barevné tvary, znaky či prvky s čísly (Zátiší s letopočtem, 2013), vystavená koláž nazvaná Přesuny, 1986 mi připoměla báseň Hanse Arpa: Nikdo nesnil tak jako ty / o vzdálených pohledech / černé a bílé barvy / o nezměrných květinách / o zpívajícím světle / které září z nekonečna času / do nekonečna času.

Záhadné vrstvení barev, tvarů a struktur vycházející z reálného obrazu, který však není patrný, naznačuje vědomé i mimovolní reakce či úniky do fantazie v díle Jany Budíkové, na výstavě zastoupeném barevným soutiskem serigrafie a linorytu nazvaným Cesta, 2020.

Fascinující práce reflektující lidský úděl, válečné utrpení, prožívání mezních situací a niterné rozpoložení člověka, témata spojená s fenoménem kolektivní paměti a vnímáním lidského těla charakterizující rozsáhlou tvorbu Jiřího Sozanského připomínají dvě grafiky z cyklu Běsi, 1999.

Eva Hašková se ve své tvorbě věnuje převážně klasickým grafickým hlubotiskovým technikám a ilustrátorské práci. Představuje kresebně technicky i významově dokonalé grafické listy vystihující portrét malířek (Hezký den, Jitko a Květo, 2019), stylizované architektonické pohledy nebo historická témata (Náměstí republiky, 2020; Nebeský Jeruzalém, 2015; Krumlovská reminiscence, 2017).

Dílo Ireny Bujárkové zastupují tři kombinované hlubotisky s názvy Jantar I, II, 2020 a

Kinematigrafie, 2019. Jak naznačuje název, první dva tisky zobrazují nepravidelně zaoblené valounky z lehké a křehké látky se zalitými fosíliemi. Skrývají v sobě metamorfózu komára, jenž prochází procesem čtyř vývojových stádií, v nichž se z vajíčka, larvy, kukly mění v dospělce. Komáři zalití v jantaru dosvědčují svou existenci na Zemi trvající již 170 miliónů let.

Andrea Tachezyová je známá především jako ilustrátorka dětských knih; prezentované velkoformátové grafické listy nám přibližují její starší tvorbu. Hlubotisky Arythmie I, 2002, a Jeden z mnoha / Arytmie IV, 2004 odkrývají mikroprocesy dějící se v lidském těle pod kůží a bezprostředně osobní téma portrétu přibližuje intimní sdělení zachycené na černobílých litografiích (Hlavičky a Pro D., 1997).

Tisky s ornamentální tematikou Saida Ismaila působí jako létající geometrické koberce nebo abstraktní šifry pokryté jemným rastrem, vlastně i v zobrazeném portrétu vnímáme hlavně rytmus, tvar a barvu. (Bez názvu I, II, III (portrét), kombinovaná technika, 2020).

Dvě vystavené práce Lenky Vojtové nazvané KOF Nebeské kníže, 2017, a VAV Poznání pouze pro čisté duše, 2018, symbolicky probouzejí tušení zachycující nebeskou geometrii a energii, pocházejí z většího cyklu kreseb vytvořených tuší a pastelem.

Intuitivní, pohádkové představy a snové příběhy s človíčky v různých situacích a prostředích ztělesnil Oldřich Jelen v litografiích s názvy Noemova archa, 2019, Strom myšlenek, 2020 a Labyrint, 2020.

Prostřednictvím digitálních tisků a následně z nich upravených variabilních koláží (Systém 35XT3 BW 17-07-10, 2017; Systém 4XT3 COL 17-05-28, 2017) se Aleš Svoboda snaží objevovat a testovat dosud nepoužívané přístupy ve vnímání vizuálního umění a také přimět diváka k fyzické interakci. Zabývá se estetikou vědeckých pozorování; například ve vývojové biologii ho inspiroval výzkum morfogenetických polí, dále matematickou teorií katastrof Reného Thoma, či proměnlivým vrstvením transparentních struktur.

Prohlídku výstavy otevírají a zároveň uzavírají dvě barevné litografie Tomáše Bíma, jež naznačují atmosféru romantického místa s příběhem, který se může odehrát v naší hlavě, příznačně nazvané Starý mlýn – den a Starý mlýn – noc, 2020.

Výstava, na které se sešla tato vybraná společnost, je v konečném důsledku především něčím, co se žije, svobodně vyjádřeným pohledem na svět kolem nás, oslavou kresby, tisku, koláže a ideálním místem k setkávání.

Rozloučím se s přáním všeho dobrého do nového roku slovy starého irské požehnání:

Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.

Nechť máte vítr stále v zádech.

Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.

Nechť vaše pole stále zkrápí déšť.

A pokud se znovu nesetkáme, nechť vás

Bůh ochraňuje ve své dlani.

 

V nejhlubší úctě,

Jana Šindelová

• • •

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Přání

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar,

 

z celého srdce vám děkujeme za veškerou přízeň v roce 2020, který byl pro nás všechny velkou zkouškou nejen po finanční stránce, ale také psychické a lidské. O to víc si vážíme vaší podpory a doufáme, že jsme alespoň některým z vás v roce 2020 předali naší činností trochu radosti.

 

Přejeme vám krásné a klidné svátky, mnoho zdraví a lásky ♥

 

Moc se na vás těšíme v novém roce,

Galerie Hollar

 

GALERIE HOLLAR | OD 23. 12. 2020 DO 6. 1. 2021 | ZAVŘENO

.

20201222_115147od

Změna od 18. 12. 2020

Vážení,

pokud se k nám chystáte na výstavu OHLÉDNUTÍ, stavte se do čtvrtka, od pátku to už opět nebude možné.
💕ALE – prodejní část galerie bude fungovat až do 22. 12. a pokud byste rádi pořídili sobě nebo svým blízkým něco hezkého pod stromeček, budeme rádi, když k nám přijdete.
Samozřejmě se všemi bezpečnostními opatřeními, která jsou potřeba.

Souběžně s výstavou běží také online XXVI. Festival komorní grafiky.

 

Těšíme se na vás, Galerie Hollar

CENA SČUG HOLLAR za komorní grafiku v r. 2020

Vážení,

s radostí představujeme laureáta letošní Ceny Sdružení českých umělců grafiků Hollar v rámci XXVI. ročníku Festivalu komorní grafiky, který v tomto roce probíhá v online podobě. Ovšem na grafické práce laureáta i nominovaných autorů se můžete podívat na právě probíhající výstavě OHLÉDNUTÍ v Galerii Hollar (výstava potrvá až do 22. 12. 2020).

 

Laureátem letošního ročníku se stal JIŘÍ HANUŠ, nominovaní na tuto cenu byli dále EVA VÁPENKOVÁ, PAVEL HORA A LIBOR BERÁNEK.

 

Odborná komise: Lenka Vilhelmová (předsedkyně komise), Xénia Hoffmeisterová, Pavel Sivko, Jan Kavan

 

Laureátovi ocenění i nominovaným moc blahopřejeme ✨

 

JIŘÍ HANUŠ | laureát Ceny SČUG Hollar za komorní grafiku v r. 2020

EVA VÁPENKOVÁ | nominace na Cenu SČUG Hollar za komorní grafiku v r. 2020

 

PAVEL HORA | | nominace na Cenu SČUG Hollar za komorní grafiku v r. 2020

 

LIBOR BERÁNEK | nominace na Cenu SČUG Hollar za komorní grafiku v r. 2020

 

 

 

XXVI. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY | online výstava • OHLÉDNUTÍ | aktuální výstava v GH

OHLÉDNUTÍ 1998 – 2020

právě probíhající výstava v Galerii Hollar

 

Jaroslav Klápště, Olga Čechová, Zdeněk Mézl, Jan Šafránek, Jiří Samek, Jindřich Růžička, Lenka Vilhelmová, Dalibor Smutný, Karel Demel, Pavel Sukdolák, Dušan Kállay, František Hodonský, Eva Hašková, Jiří Šalamoun, Hana Urbanová, Ivo Křen, Oldřich Kulhánek, Jarmila Janůjová, Mikoláš Axmann, Martin Velíšek, Jan Holoubek, František Hodonský, Jiří Hanuš, Eva Vápenková, Libor Beránek, Pavel Hora

 

Více o výstavě: OHLÉDNUTÍ | Galerie Hollar

XXVI. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY online

Alena AntonováMikoláš AxmannKarel BenešDaniela BenešováLibor BeránekTomáš BímJana BudíkováIrena BujárkováDušan ČernýHelena ČubováKarel DemelLenka FalušiováPetr HamplJiří HanušFrantišek HodonskýPavel HoraZbyněk HrabaKarel HruškaTomáš HřivnáčEva JakubcováZbyněk JanáčekJarmila JanůjováJan KavanMarkéta KrálováIva KrupicováPavel Piekar, Dana PuchnarováJaroslava SeverováJiří SlívaJan ŠafránekMarie Michaela ŠechtlováEva VápenkováMartin Velíšek, Lenka VilhelmováJosef Werner

Vážení přátelé,

letošní XXVI ročník Festivalu komorní grafiky představuje ne/tradičně drobný grafický formát, který má za sebou bohatou historii, kdy nejen plnil významnou společenskou funkci ale i osobní a komorní.

Byl vždy nositelem výtvarného názoru, obsahu, a jeho součástí byla a je neopomenutelná složka řemeslné znalosti grafických technik , které sloužily k tvůrčím postupům.

A není tomu i dnes jinak, kdy grafici představují svá díla o mnoha dimenzí. Můžeme sledovat obsahově a tématicky zajímavá díla přesahující nadčasová témata. Jednotícím prvkem je pouze drobný formát grafického vyjádření. Důležitou součástí tohoto setkání je pochopitelně umělecká konfrontace a analýza celkové prezentace a vývoje s ohlédnutím na předcházející ročníky.

Nalezneme zde tradiční grafické techniky ale i alternativní za pomoci technických kombinací.

Svoboda inspirace, kulturně – sociální podněty, nutí umělce skrze dílo nacházet smysl své vlastní existence v současném světě. A že, rok který máme takřka za sebou snadný není v mnoha ohledech.

Výstava je v roce 2020 kvůli nepříznivým a nejistým okolnostem přenesena do online prostředí našich webových stránek. Věříme, že Vás výstava i přesto potěší a naleznete v ní mnoho inspirace.

Doufáme, že i v tomto netradičním, online hollarovském ročníku grafické expozice naleznete velkolepou grafickou podívanou, umělecká vyjádření, která svými asociacemi přináší zamyšlení nad fenoménem grafiky.

Lenka Vilhelmová, kurátorka výstavy

Cena Sdružení českých umělců grafiků Hollar za komorní grafiku v r. 2020

Nominovaní autoři: Eva Vápenková, Pavel Hora, Jiří Hanuš, Libor Beránek

Laureát ocěnění: Jiří Hanuš

Odborná komise: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Pavel Sivko, Jan Kavan

Alena Antonová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-antonova/

 

Mikoláš Axmann

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-axmann/

 

Karel Beneš

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-benes/

 

Daniela Benešová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-benesova/

 

Libor Beránek / nominovaný na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-beranek/

 

Tomáš Bím

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-bim/

 

Jana Budíková

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-budikova/

 

Irena Bujárková

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-bujarkova/

 

Dušan Černý

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-cerny/

 

Helena Čubová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-cubova/

 

Karel Demel

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-demel/

 

Lenka Falušiová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-falusiova/

 

Petr Hampl

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hampl/

 

Jiří Hanuš / LAUREÁT CENY SČUG HOLLAR v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hanus/

 

František Hodonský

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hodonsky/

 

Pavel Hora / nominovaný na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hora/

 

Zbyněk Hraba

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hraba/

 

Karel Hruška

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hruska/

 

Tomáš Hřivnáč

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-hrivnac/

 

Eva Jakubcová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-jakubcova/

 

Zbyněk Janáček

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-janacek/

 

Jarmila Janůjová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-janujova/

 

Jan Kavan

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-kavan/

 

Markéta Králová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-kralova/

Iva Krupicová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-krupicova/

 

Pavel Piekar

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-piekar/

 

Dana Puchnarová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-puchnarova/

 

Jaroslava Severová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-severova/

 

Jiří Slíva

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-sliva/

 

Jan Šafránek

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-safranek/

 

Marie Michaela Šechtlová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-sechtlova/

 

Eva Vápenková / nominovaná na Cenu SČUG Hollar v r. 2020

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-vapenkova/

 

Martin Velíšek

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-velisek/

 

Lenka Vilhelmová

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-vilhelmova/

 

Josef Werner

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/festival-komorni-grafiky/komorni-werner/

 

 

OHLÉDNUTÍ výstava v Galerii Hollar | do 22. 12. 2020

Vážení přátelé,

 

srdečně vás zveme do Galerie Hollar na výstavu OHLÉDNUTÍ / 1998-2020, která představuje laureáty Ceny Sdružení českých umělců grafiků Hollar za komorní grafiku od prvního ročníku Festivalu komorní grafiky v r. 1998 až po letošního laureáta Ceny SČUG Hollar a nominované autory.

Jaroslav Klápště, Olga Čechová, Zdeněk Mézl, Jan Šafránek, Jiří Samek, Jindřich Růžička, Lenka Vilhelmová, Dalibor Smutný, Karel Demel, Pavel Sukdolák, Dušan Kállay, František Hodonský, Eva Hašková, Jiří Šalamoun, Hana Urbanová, Ivo Křen, Oldřich Kulhánek, Jarmila Janůjová, Mikoláš Axmann, Martin Velíšek, Jan Holoubek, František Hodonský, Jiří Hanuš, Eva Vápenková, Libor Beránek, Pavel Hora

Výstava bude probíhat, pokud bude vše v pořádku, až do 22. 12. 2020 a budeme moc rádi, pokud se za námi zastavíte.

 

Se srdečným pozdravem,

Galerie Hollar

POZVÁNKA OH-page-001

 

OTEVŘENO ♥ od 3. 12. 2020

Přátelé,

s radostí oznamujeme, že od čtvrtka 3. 12. 2020 je Galerie Hollar opět otevřena. Můžete se za námi přijít podívat kdykoliv v běžných otevíracích hodinách (denně 10-12, 13-18 h mimo pondělí), pořídit dárek pro své blízké nebo pro sebe (nejen) pod stromeček, prohlédnout si náš Grafický kalendář 2021 a nebo se podívat na knihy – nově máme v galerii výstavní katalog letos fyzicky nerealizované výstavy Krajina-nekonečno, na kterou se můžete těšit v následujících letech.

V několika následujících dnech se můžete spolu s námi těšit na výstavu OHLÉDNUTÍ, která představí laureáty Ceny Sdružení českých umělců grafiků Hollar za komorní grafiku od prvního ročníku Festivalu komorní grafiky v r. 1998 až po letošního laureáta. A také probíhají poslední práce v rámci letošního ročníku FESTIVALU KOMORNÍ GRAFIKY, kterou vám představíme v plné šíři online, ale všechny grafické listy si budete také moci prohlédnout přímo v naší galerii ♥

 

Moc se na vás těšíme,

Galerie Hollar

 

20201124_171516

Výstavní plán Galerie Hollar 2021

Vážení přátelé,

vytvořit výstavní plán pro rok 2021 nebylo lehké. Některé z výstav v tomto roce jsme nemohli uskutečnit, a tak se přesunuly do roku 2021, a některé až do roku 2022.
Z autorských výstav se můžete těšit na výstavu Mikoláše Axmanna, Kateřiny Vítečkové, Jany Hubatkové, Lucie Raškovové nebo Evy Haškové, ale také na kurátorský projekt věnovaný fenoménu monotypu, výstavní projekt Groteska z Tesca, představíme vám současnou polskou grafickou scénu a mladé tváře Sdružení českých umělců grafiků Hollar pod kurátorstvím Barbory Vláškové.

Věříme, že nadcházející rok bude pro nás všechny příznivější a že se v galerii na některé z výstav potkáme, moc se těšíme ♥

 

VÝSTAVNÍ PLÁN GALERIE HOLLAR 2021

KRAJINA – NEKONEČNO | online výstava

KRAJINA – NEKONEČNO

 

(Ne)uskutečněná výstava KRAJINA-NEKONEČNO se přesunuje do online prostředí. Zbyněk Hraba, Pavel Piekar, Andrea Louis Ballardini, tři autoři, jejichž život a dílo jsou bezpodmínečně spjaty s láskou k přírodě.
Krajina je žánr, který se dostal na okraj pozornosti světového umění počínaje polovinou XX. století, přičemž paradoxně je o krajinu nejvyšší zájem jak na uměleckém trhu, tak na výstavách. Jedná se však právě o umění a umělce patřící do historie. Dnešní lidé cestují po mnoha zemích a navštěvují mnoho lokalit a po většinou se spokojují s prchavým zážitkem, který je zachycen na digitální ploše.
Obrátit se ke krajině z hlediska výtvarníka znamená pozměnit prchavé zážitky a povrchní obdiv v hlubší dialog s Přírodou, nezřídka plný pokory, vedoucí často k zamyšlení nad krásou, harmonií a zákonitostmi bytí.

 

Díla naleznete podrobně zde: http://hollar.cz/product-category/krajina-nekonecno-vystava/

 

K výstavě vychází také stejnojmenný katalog s grafickou úpravou Zbyňka Hraby, a těšíme se, až vám ho budeme moci představit, jen co k nám dorazí z tiskárny.

 

ZBYNĚK HRABA

 

PAVEL PIEKAR

 

ANDREA LOUIS BALLARDINI

 

Grafika roku 2020 / vyhlášení

Nadace Hollar vyhlašuje 27. ročník výstavního projektu

Grafika roku 2020

Přihlaste svou grafiku nebo autorskou knihu do právě připravovaného ročníku Grafiky roku. Výzva se týká jak dospělých autorů, tak studentů a zájemců o grafickou tvorbu. Pro jednotlivé kategorie vybíráme litografie, serigrafie, hlubotisky, tisky z výšky, autorské techniky a počítačovou grafiku bez omezení formátu, které vznikly v roce 2020.

Odevzdání přihlášek a prací od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021

Místo a čas odevzdávání prací
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, vždy úterý – středa 10:30 – 16:30 (v jiném čase po domluvě)

Výstava proběhne 16. 3. – 25. 4. 2021 v Císařské konírně v Praze

Grafika roku je přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi. Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také plnohodnotně dýchat. Jste srdečně zváni k účasti.

www.nadacehollar.cz

přihláška a podmínky soutěže: přihláška Grafika roku 2020

 

grafika roku 2020 OPEN CALL