Aktuality

Martin Štěpánek – Cena za počítačovou grafiku na Grafice roku 2017

Cenu za počítačovou grafiku si na Grafice roku 2017 odnesl Martin Štěpánek.

Partnerem Ceny se stala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

• Porota ocenila kontrast mezi lineární a amébovitou konstrukcí a amorfním vyobrazením.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Štěpán Brýdl – Pattern, Kristýna Kubaštová – Nesnesitelná tíha bytí, Jitka Žitná – Text.

• Autor uvádí: „Téma grafiky Sedimenty vychází z archetypálního děje v krajině – zasaď strom, postav dům a zploď syna. Krajina je čistá, protože kamenná sekera tvých příbuzných už propadla na dno zeměkoule.“ M.Š.

martin stepanek

Jan Holoubek – Cena za tisk z výšky na Grafice roku 2017

Cenu za tisk z výšky si na Grafice roku 2017 odnesl Jan Holoubek za grafický list NANO (dřevořez).
Partnerem Ceny se stala společnost Proficheck s. r. o. http://www.proficheck.cz/
• Vítězná práce zaujala porotu originálním pojetím techniky dřevořezu a osobitým vyjádřením tématu vize vlastního mikrosvěta v citlivě zvolené barevnosti.
 
• Nominováni na cenu v této kategorii: Vojtěch Kovářík – Zahalené křeslo (linoryt).
 
• Autor uvádí: „Občas se ve své práci zabývám zobrazením ze světa techniky. Tato práce vznikla na základě spontánní kresby 30 let staré. Zaujala mě na ní určitá grotesknost, alespoň z mého pohledu. V dnešní době nanotechnologií, 3d tisku a dalších mi přišlo příhodné ji ztvárnit a to s přesahem jemné Ironie.“ J.H.
jan holoubek

Jiří Kornatovský – Cena za litografii na Grafice roku 2017

Cenu za litografii si na Grafice roku 2017 odnesl Jiří Kornatovský za grafický list Ravel (tisk z plochy – litografie).
Partnerem Ceny je Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

• Vyjádření poroty: V grafickém listu Jiřího Kornatovského je znát další posun nejen v dokonalosti technického zpracování, ale i v pojetí struktur a tvaru, který je pro tvorbu autora určující.

• Nominováni na cenu v této kategorii:  Mikoláš Axmann – Sítnice, Miroslav Pošvic – Stejně je světlo nahoře.

• Autor uvádí: „Litografie Ravel je pokusem o vyjádření vztahu – napětí mezi formálním omezením a volným gestem vyjadřujícím emoci a prožitek z poslechu klavírního koncertu M. Ravela.“ J.K.

jiri kornatovsky

Alena Kožená – Cena za serigrafii na Grafice roku 2017

Cenu za serigrafii si na Grafice roku 2017 odnesla Alena Kožená za grafický list Aply (tisk z plochy – serigrafie).
Partnerem Ceny je společnost ISE a.s.

• Porotci ocenili zejména velkoryse vybudovaný prostor krajiny a dokonalou kresbu.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Jan Bažant – Botič (sítotisk) Hza BažantJana Vlčková – Stopa (serigrafie).

• Autorka uvádí: „Krajinu vnímám jako mapu, kde jsou zaznačeny všechny její jednotlivé části. Vznikají tak struktury, které mohou mít zcela reálný základ, ale někdy skutečnou krajinu už ani nepřipomínají.“ A.K.

alena kozena

Cenu za tisk z hloubky na Grafice roku 2017 získal Jiří Hanuš

Cenu za tisk z hloubky na Grafice roku 2017 získal Jiří Hanuš – Metro I-III (mezzotinta). Partnerem Ceny se stala společnost Meteopress Online

• Vyjádření poroty: Porota ocenila citlivé zpracování průmyslové architektury náročnou technikou. Téma a zpracování se dokonalým způsobem propojují s poetickou atmosférou.

• Nominováni na cenu v této kategorii: Monika Immrová – Pole IV. (suchá jehla), Lenka Vilhelmová – Hlava smutku (suchá jehla, mezzotinta, strukturální tisk, měkký kryt)

• Pro sérii tisků s názvem Metro I – III se stalo námětem specifické architektonické tvarosloví ventilace pražského metra. Výdechy podzemní vzduchotechniky promlouvají svým sochařským charakterem a povyšují technickou funkci na umělecké kvality. Originální řešení jednotlivých staveb mě inspirovalo k vytvoření konceptuální grafické série, ve které usiluji o zdůraznění architektonických tvarů a objemů v atmosférickém osvětlení. Mysteriózní nálada navozená téměř úplnou absencí světla, jež občas nechává problesknout pouze některé části architektury, vyvolává dojem neskutečna a tajemna. Dochází tak k proměně na fantastické sci-fi objekty z jiných světů.“ J.H.

jiri hanus

Cenu za autorskou knihu na Grafice roku 2017 získal pan Lubomír Krupka

Cenu Nakladatelství Teapot za autorskou knihu Falešné bankovky získal pan Lubomír Krupka
 
• Vyjádření poroty: Porota ocenila kompletní autorský projekt obsahující vlastní literární složku, grafiku a typografii včetně tiskové materie – ručně čerpaný papír.
 
• Nominováni na cenu v této kategorii: Kristina Bártová – Praha, místa, bytosti a substance (počítačová grafika), Markéta Knorová – ÍÍÍ (počítačová grafika)
 
• přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl
 
• Autor uvádí: „V současnosti se řítí epochou další nová podoba knihy a našla si své místo. Přesto kniha ve své kodexové formě stále zůstává fenoménem doby a bojuje o své místo na slunci. Autorská kniha ve všech formách je jednou z možností, jak knihu nevnímat jen jako nositele informací, nýbrž také zároveň jako bytostně výtvarný artefakt. A může se o ni pokusit každý. Bez závislosti na drahých technologiích.“ L.K.
Lubomir Krupka Falesne bankovky II

Adam Panáček – hlavní cena v kategorii C/B na Grafice roku 2017

Cenu IMA s.r.o. za studentskou práci menšího formátu získal Adam Panáček za grafický list Výlov (čárový lept).

Adam je student AVU Ateliéru grafika I Dalibora Smutného.

• Vyjádření poroty: Porota ocenila technickou dokonalost využití techniky hlubotisku a dobře zvládnutou kresbu figur. Nominováni na cenu v této kategorii, Alžběta Dvořáková – V kruzích (počítačová grafika) Jana Svobodová – Noční krajina (mezzotinta)

• Přihlášeno 34 prací, vystaveno 16 děl.

• Autor uvádí: „Vytvořeno mezi tichými blázny. V mrholivém ránu.“ A.P.

adam panacek