GRAFICKÝ KALENDÁŘ 2018 / od 21.11.2017 v Galerii Hollar

Vážení,

 

Grafický kalendář pro rok 2018 je ode dne 21.11.2017 k dispozici v Galerii Hollar. Kalendář vychází každým rokem v nákladu 150 ks a obsahuje šest originálních grafických listů vytvořených výhradně pro tento účel, jemně učně vlepených do těla kalendáře.

Reprodukce na obálce: Vojtěch Preissig / text kalendáře: Renata Roubíčková / grafické zpracování: Pavel Sivko, Petr Foltera

 

 

Autoři grafických listů v Kalendáři 2018:

Lenka Vilhelmová / Jeden den / mezzotinta suchá jehla, lept

Pavel Piekar / Jaro přichází / linoryt

Alena Laufrová / Záznam / kombinovaná technika

Jaroslava Severová / Prostor 010 / ink print

Pavel Sivko / Paměť stromu / litografie

Xénia Hoffmeisterová / Zarůstání / litografie

 

Cena Kalendáře 2018: 2 300 Kč / 2 000 Kč (Klub přátel Hollaru)

 

Další informace: http://hollar.cz/aktuality/kalendar-2018-premie-2018/