Jiří Sozanský, Andrea Tachezy (zleva)

Jiří Sozanský, Andrea Tachezy (zleva)