Jiří Sozanský, Andrea Tachezy, Jiří Suchý (zleva)

Jiří Sozanský, Andrea Tachezy, Jiří Suchý (zleva)