PŘIHLÁŠKY DO SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR

🌘 MOŽNOST ČLENSTVÍ V SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR 🌔
 .
Víte, že se můžete stát členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar, spolku s více než stoletou tradicí zaměřeného na podporu a rozvoj volné grafické tvorby a kresby?
 .
Noví členové jsou přijímáni v oblasti:
• umělecké grafiky
• teorie a historie umění
• umělecký tiskař / tiskařka
• oblasti knižní tvorby / typografie, knižní ilustrace, grafického designu, známkové tvorby
 .
Každým rokem přijímáme nové členy a jediným kritériem je samotná volná grafická tvorba. V předchozích letech jsme znovuobnovili také sekci Knižní tvorby, do které se mohou hlásit ilustrátoři či typografové.
 .
Do sdružení se mohou také přihlásit umělečtí tiskaři či kurátoři, teoretici a historici umění, kteří se zabývají oblastí umělecké grafiky.
Setkání komise přijímající nové členy je v tomto roce stanoveno na počátek května a proto prosíme všechny z vás, kteří by měli zájem stát se součástí Sdružení českých umělců grafiků Hollar, o zprávu co nejdříve.
 .
Staňte se součástí naší stoleté tradice ♥
 .
Termín odevzdání přihlášky a fyzické ukázky prací: 10. 5. 2022 | Galerie Hollar
 .
Kontakt: Kateřina Marková | katerina.markova@hollar.cz | 737 288 309