SENEFELDER *250 | výročí narození vynálezce litografie

Vážení,
 .
6. listopadu 2021 oslavíme 250. výročí narození vynálezce litografie Aloise Senefeldera (1771–1834). Moc děkujeme Lence Kahudě Klokočkové a Institutu kresby a grafiky za vytvoření programu, který výročí narození tohoto významného pražského rodáka připomíná ♥
  .
PDF program: SENEFELDER 250
  .
 .
Německý vynálezce tisku z kamene neboli litografie A. Senefelder se roku 1771 narodil v domě v Rytířské ulici, který stál v místě dnešní Staroměstské tržnice v Praze. Ve svých 25 letech (1796) objevil princip litografie, když si ve spěchu napsal poznámky mastnou křídou na desku solnhofenského vápence. Senefelder se usadil v Mnichově v Bavorsku, kde se technice tisku z kamene soustavně věnoval. Tiskl v prvních litografických lisech, které sám navrhl a sestavil.
Zpočátku byla litografie převážně reprodukční technikou tisku např. map a ilustrací v knihách. Jako samostatný obor volné grafické tvorby se prosadila po roce 1815 ve Francii.
Současný tisk z kamene se, stejně jako tisk z dalších materiálů majících obdobné vlastnosti, ať už to jsou např. polyesterové či hliníková fólie, používá převážně pro uměleckou grafiku. Přesto je princip litografie v průmyslovém tisku – ofset i v době digitálního tisku stále jednou z nejpoužívanějších tiskových technik. A za to můžeme poděkovat A. Senefelderovi.
  .
 *
  .
PROGRAM
Kam se v těchto dnech vydat
za litografií a Senefelderem:
  .
*8. 9.—6. 11.
Co jsem dělal posledních devadesát let
Retrospektivní výstava Jiřího Suchého konající se u příležitosti jeho devadesátin.
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
Otevřeno ÚT—SO 11.00—18.00
www.galeriesmecky.cz
  .
*21. 10.—14. 11.
KÁMEN ~ VODA ~ DECH
Výstava litografií a kreseb Jany Hubatkové, vedoucí
litografické dílny Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze (UMPRUM). Kurátorka Alena Laufrová.
 .
*STŘEDA 27. 10. v 17.00 Komentovaná prohlídka
výstavy s A. Laufrovou a J. Hubatkovou.
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
Otevřeno ÚT—NE 10.00—12.00, 13.00—18.00,
ve státní svátky zavřeno.
www.hollar.cz
  .
*SOBOTA 6. 11. v 11.00
Setkání u Senefelderovy pamětní desky v Rytířské ulici
Rytířská 10, Praha 1
Pořádá Litografická dílna v Říční, Martin a Matěj Boudovi
www.litoricni.cz
  .
*ČTVRTEK 25. 11., 10.00—18.00
Program v oddělení Tiskařství NTM věnovaný litografii
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
Kurátor Pavel Pohlreich
www.ntm.cz
  .
*SOBOTA 27. 11. v 18.00
Návštěva litografické dílny v Žitné
Výstava z tisků, které vznikly během tří let fungování dílny. Občerstvení, hudba a kameny zaručeny.
Litografická dílna v Žitné, Žitná 16, Praha 2
Pořádá Filip Trnka
www.facebook.com/LitoZitna
  .
Program SENEFELDER *250 vznikl ve spolupráci SČUG Hollar a Institutu kresby a grafiky, 2021. www.hollar.cz a www.ikgidp.com
SENEFELDER_250_2021