Smuteční oznámení

Vážení,

s hlubokým zármutkem vám sdělujeme, že  nás opustil vážený kolega Martin Dyrynk, člen  Sdružení českých umělců grafiků Hollar a Spolku českých bibliofilů, a prof. Josef Koutecký, čestný člen SČUG Hollar.

 

S úctou,

Sdružení českých umělců grafiků Hollar