ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021 členů grafiků Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Vážení a milí přátelé Galerie Hollar,

.

protože jsme se v současné době ocitli více méně ve stejné situaci, jako před rokem, zkusme spolu opět obnovit projekt ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT / členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož prostřednictvím jsme mezi sebou i spolu s veřejností sdíleli své myšlenky a tvorbu.

Hlavním cílem projektu je udržení dialogu mezi kolegy – autory, poznání, co vaši kolegové dělají, a vědomí, že spolek nespí. Projekt přináší mozaiku myšlenek, prací a zkušeností nás všech v této už dlouhotrvající podivné době.

Celý projekt s 29 příspěvky z minulého roku naleznete zde: http://hollar.cz/aktuality/utrzky-slov-utrzky-vet-grafiku-sdruzeni-ceskych-umelcu-grafiku-hollar-z-doby-karanteny/

 

V následujících dnech vám budeme přinášet jednotlivé příspěvky a už se těšíme 🌱

Galerie Hollar

 

Projekt naleznete na našich webových stránkách, facebooku i instagramu.


XVIII.

IVA KRUPICOVÁ

 

Poslední rok byl pro většinu z nás náročným, podivným a zlomovým rokem v mnoha ohledech. Mně se událo několik zásadních změn, jak pracovních, tak životních. Ukončila jsem pedagogickou pozici a vydala se na volnou dráhu. Vyměnila ostravský život za pražský. Vybudovala si litografickou dílnu a knihařský ateliér.

Kreslím, skicuji, medituji, čtu, zapisuji, hovořím, kafíčkuju, knihařím, řežu, šiju, barvím, zdobím, zkouším, odpočívám, brousím, tisknu, čistím, ryju, skoblím, pozoruji, …

Poslední grafický projekt pod titulem „Proud“ vznikl pro společnou výstavu Zlatá brána v Prostějově.

O autorce: http://hollar.cz/umelci/krupicova-iva/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/krupicova-iva/


XVII.

LENKA KAHUDA KLOKOČKOVÁ

 

ČESKÁ KRESBA

nová online platforma

.

Kresebný princip je přítomen v jakési základní lidské komunikační výbavě.
Potenciál přirozeného kresebného vyjádření člověka prochází neustálým vývojem.

http://ceskakresba.cz

.

Projektem je cíleno k větší propustnosti hranic ve vnímání a tím i v poznání a interpretaci kresby.

 

Ve světě současného umění se kresebný projev objevuje napříč uměleckými formami, médii i žánry. Ne vždy však bývají autory zamýšlené a vkládané kresebné principy, v často strukturovaných, multimediálních dílech, publikem takto vnímány a spojovány s kresbou.

Platforma ČESKÁ KRESBA se zabývá tímto problémem. Pracuje s globální, dynamicky se proměňující situací prezentovaného umění, označovaným jako Contemporary Drawing či Drawing Now, tj. současná kresba. Klade si za cíl vést vnímatele k poznání ne zcela zjevných kresebných principů v dílech současné kresby. Tím přispívat ke zlepšování komunikačních, interpretačních i poznávacích schopností podílejícího se publika.

Prostřednictvím programů platformy ukazujeme principy kresby na modelových situacích a kombinujeme je s poznatky výzkumu získanými ze současné světové teorie. Jsme přesvědčeni, že těmito způsoby vzdělávání může platforma pomoci s individuální přípravou vnímatele na cestě k poznání kresby. Rádi bychom se zasadili o kultivování tvůrčí praxe vnímatele takovým způsobem, aby mohl být, díky nabyté zkušenosti, schopen uvidět kresbu i tam, kde ji do tohoto okamžiku neočekával – ať už se bude jeho zájem týkat zmíněných uměleckých děl, současných prezentací umění či samotného vidění světa, východisek pro osobní reflexe a exprese.

Programy vzdělávání platformy jsou navrženy k rozšiřování individuálních zkušeností, jako základu smyslového vnímání každého z nás. Jejich formami jsou interaktivní hra Kresba jako HUB a e-kniha teoretické části výzkumu Mapa české současné kresby.

Pro usnadnění orientace v českém prostředí kresby jsou vzdělávací programy doprovázeny základní databází českých současných umělců, teoretiků, sbírek galerií a muzeí, vzdělávacích organizací, soutěží, výzev a komunit Česká kresba. (Jedním z pramenů, ze kterých byly čerpány informace pro tvorbu této databáze, byl ARTLIST, projekt Centra pro současné umění Praha, jehož tvůrcům tímto děkujeme).

O autorce: http://hollar.cz/umelci/kahuda-klokockova-lenka/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/kahuda-klokockova-lenka/


XVI.

EVA VLASÁKOVÁ

 

SVĚTLO – STÍN

 

Je dubnové ráno.

Po dnech, kdy stále pršelo, jen občas déšť vystřídán poletujícími

vločkami sněhu.

Dnes výjimečně slunce.

Překvapující, protože tak prudké a jasné.

Na mém stole je spousta barev. Rychle se mění, jak se slunce posunuje.

Chtěla bych je zadržet – ale proč?

 

Vycházím, i venku září ten jas.

Zdá se mi, jako bych viděla vše jinak. Místa, kterými denně procházím,

jsou jiná.

Moje dílna, plná papírů, kreseb a tisků, vypadá vyčítavě.

I sem se světlo vloudilo.

Světlo a stín, podivné soupeření – je možné porozumět?

O autorce: http://hollar.cz/umelci/vlasakova-eva/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/vlasakova-eva/


XV.

JIŘÍ MIKESKA

Text a fotografie jsou z autorova cyklu „Panta rhei“ z roku 2020.

.

SMETIŠTĚ

Ve skrytu stínů na okrajích krásy,

kde nikdo nic už hledat nebude asi,

znějí zpěvy pěvců písní bez kantilén

s malým počtem strun a jazykem nevybraným.

.

Tulák podél tratí, rozřezaný kmen,

zaschlá míza a jeden další den,

odložené osudy, odložené děti,

pošlapané příběhy a odhozené štěstí.

.

Emoce v plechovce, v plechovce od barvy,

barvy růžových tváří dávno již práchnivých,

prázdný rám bez obrazu, obličej v koutě bez dotazu,

klíče bez dveří a ideje, kterým už nikdo nevěří.

.

Seschlé květy, samé střepy,

Kašpárek bez hlavy a princezna bez nožičky,

kožené album, fotky z lásky, bílé šaty

a svatební špalír bez družičky.

.

Stará postel s oprýskaným lakem,

smytý je již pot, krev, moč i sperma,

smyty jsou všechny sliby na svatebním loži,

smyty jsou všechny křivdy a časy v hoři.

.

Úsměv předka na portrétu z války,

vedle hrnce sedmi dětí matky,

někde ještě sténá s dírou po šrapnelu,

duhový brouk svádí svoji klientelu.

.

Motýlů křídla a zašlapané myšlenky,

proškrtaný rukopis nesmlouvavou tužkou,

plísní srostlé dopisy, psané kdysi milenci,

stále něžně převázané stužkou.

.

Vše pohromadě, vše na hromadě,

tiše pospolu, ve vrstvách a na dotek,

vše společně na prámu času pluje,

času, který i bez hodin neustále bije.

.

„Posviť si lampou, petrolej tu musí někde být.

Židli nehledej, ta se ještě hodila, tu vyrobil táta“.

Vše tlí a prorůstá v proměny proměn,

v nové algoritmy a nová paradigmata.

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/mikeska-jiri/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/mikeska-jiri/


XIV.

MARTIN MULAČ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

•••

O tvorbě:

Aktuálně a primárně pracuji na několika velkých obrazech pro výstavu Samota v davu: Charles Baudelaire a české umění, kurátorkou výstavy je Kristýna Jirátová a uskuteční se snad v září letošního roku v galerii GASK v Kutné hoře. Ke třem obrazům vytvářím masivní dřevěné rámy, podobné těm, které byly viděny na výstavě LovecraftMassakr vol I.“, 2017 – Trafo gallery v Praze nebo Edgar Allan Poe „Sen ve Snu“ – Národní galerie – Veletržní palác v Praze. Na rámech pracuji nově nejen s tiskem na dřevo, ale i s reliéfním rytím a pyrografií. V tomto cyklu je zatím můj největší obraz, který má i s rámem 240×160 cm a je zároveň nejobsáhlejším dílem ze série „Pandemonia“, která je inspirována Ladislavem Klímou a jeho citátem: ,,Nic není na světě krásnějšího nad hrůzu“.

Dále se aktuálně ve své tvorbě věnuji cyklu s názvem „Dead“, který započal rokem 2016, a jak už napovídá název cyklu, jde o záznam otisku smrti a zvěčnění těl zvířat ze kterých odešel život. Tato série je zvláštní jednak svou kontroverzností, ale i zároveň tím, že působí chvílemi až velice jemným dojmem, vzniká kolem ní spousty zajímavých příběhů. Její proces je až magický, klade důraz na známé Memento mori – pamatuj na smrt.

Dalším mým dlouholetým tématem je portrét literátů, série se stále rozrůstá, a to o další důležité ikony i z výtvarné či hudební scény. Pocta lidské duši, formou portrétu je pro mne velmi důležitou součástí tvorby. Minulý rok byla soutěž Trienále českého exlibris, do které jsem přihlásil pět portrétu vybraných osobností, exl. cyklus byl vystaven a oceněn cenou Památníku národního písemnictví, čehož si velmi vážím a ocenění mi bylo i motivací prohlubovat a posouvat hranici portrétu. Soutěž XVI. Trienále českého exlibris 2020 má aktuálně virtuální výstavu, kde si můžete prohlédnou všechny vybrané exlibris různých autoru a jako hezký bonus, si pustit jejich i mojí oblíbenou hudbu kterou posloucháme při tvorbě.

Odkaz: https://exlibris.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pro-sbirku

Odkaz na rozhovor pro Czech design: https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/fenomenu-kniznich-znacek-vraci-zaslou-slavu-xvi-rocnik-trienale-ceskeho-ex-libris-ocenil-ty-nejlepsi-umelce?fbclid=IwAR1z2hqpX67R-etR1auRKenHnacBDl9LnTD01I4088ZCQfOubCSlkutHIEY

Stále jsem věrný antickému heslu školy – „nulla dies sine linea“ – „žádný den bez čárky“.

Odkaz na mou tvorbu:

https://www.instagram.com/martin_mulac_art/

https://www.facebook.com/martin.mulac.7

Odkaz na video z výstavy Edgar Allan Poe „Sen ve Snu“:

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vylety-z-karanteny-navstivte-vystavu-sen-ve-snu-40321573?fbclid=IwAR0PGaWsXBeg_59bPVMkQchfEtaBK6lYKsFHlU9yjHY4Z2v9l2KQ1ItPsZk

•••

Aktuální a budoucí výstavy:

Momentálně probíhá bohužel uzavřená výstava Doba trvanlivosti, na pražské HAMU, kde jsou pohromadě díla studentů, absolventů a profesorů AVU.

Odkaz: https://issuu.com/dobatrvanlivosti/docs/katalog?fbclid=IwAR054QGVeJolir-tZ0xTTDSyYi804VNOou469uRs7rV5YgZGOIMlSvnSLdw

Další pozvánka je na výstavu, která bude v Oblastní galerii Liberec, Galerie Lázně, Grafický kabinet, Oskar Kokoschka a blízké tváře kurátorky Evy Bendové, 14. 5. – 5. 9. 2021

Na závěr bych ještě rád zmínil dvě připravované výstavy Galerie Hollar, kde budu zastoupen a to Afrodita dnes a výstava vybraných mladých členů Hollaru, kterou bude kurátorovat Barbora Valášková z Památníku národního písemnictví.

•••

Projekty:

Rád bych popsal několik pro mě příjemných projektu minulého roku a plánovaných projektů na tento rok.

Jeden z těch uplynulých projektu byla spolupráce s Památníkem národního písemnictví, kde jsme byli osloveni v rámci Trienále českého exlibris, s mou partnerkou malířkou Barborou Bieylonovičovou, abychom vytvořili komix popisující domácí tvorbu Exlibris – vlastní knižní značky, já udělal kresebnou část a Bára tomu dala tvář malé knihy. K tomu, jak se tvoří domácí exlibris jsme i měli to potěšení v našem ateliéru Sýpka na Buštěhradě natočit část videa Karanteňan II., který je určen pro děti. Památník nabízí na svých stránkách ke koupi kreativní balíček Exlibris, který obsahuje zmíněný komiks a hlavně veškeré pomůcky pro vytvoření domácího exlibris.

Odkaz: http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/kreativni-balicek-ex-libris-pro-male-a-velke-tvurce/?fbclid=IwAR1fkyVA9UBJSkx07FdIMnPxFYazl-s6kiACH3PrCeCoiNTNVBLnfHfv088

V minulém roce vyšla kniha básní Davida Hrbka „Dobrou noc odcházím“, kterou jsem s radostí ilustroval.

Odkaz: https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/dobrou-noc-odchazim-254850641?gclid=EAIaIQobChMIqcaiue7L7wIVpUeRBR33lgXGEAQYBiABEgIx6_D_BwE

Také bych rád zmínil mou účast jako porotce ve dvou soutěžích, první je Nejkrásnější kniha 2019 a druhá Book in progress, kde jsem kromě úlohy porotce měl i hodinovou prezentaci své tvorby.

Pozn.: Má prezentace začíná přibližně od 40 min.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0ywsAu9QE_gUBrwrjy-lnEIOAw9V80sVPprrXn1hLhupVozsqYA6oq_g&v=8bIh9wQ8O2Y&feature=youtu.be&ab_channel=Dipozitiv

•••

Aktivity v Ateliéru Sýpka:

V září jsme stihli udělat jednu z prvních výstav v galerii Sýpka Buštěhrad, s názvem Ztělesnění, kde vystavovali tři malířky Barbora Bielonovičová, Petra Tůmová, Veronika Rejfířová, a já jsem výstavu zaštítil jako kurátor.

Do mého Ateliéru Sýpka již několik let dojíždí studenti na individuální výuku, a protože vznikaní kvalitní a zajímavá díla, rozhodli jsme se uspořádat velkou studentskou a lektorskou výstavu, intenzivně se na ni studenti připravují, zatím tedy jen doma, ale věříme, že se tento plán povede někdy na podzim 2021 uskutečnit. Doufáme, že opatření snad brzy povolí a doba nám umožní, abychom se zas se studenty společně těšili z workshopu grafiky, figury, portrétu, individuálních lekcí a letních plenérů.

Odkaz: https://www.facebook.com/ateliersypka/

A jako třešničku na dortu prozradím, že připravuji nové a obsáhlé webové stránky www.martinmulac.cz.

Všem bych moc rád popřál zdraví a věčnou chuť společně s inspirací do další tvorby.

Zdraví Martin Mulač

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/mulac-martin/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/mulac-martin/


XIII.

HELEN ČUBOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

 

Hlavním východiskem a záchranou ve všedních i nevšedních dnech, v jakémkoliv čase i bezčasí, je pro mě práce.

Snažím se jí udělat dostatek nejen k obživě, ale i k potěše sebe sama a třebas i k pro radost ostatním.

Více než jindy žijeme v jakémsi snu… z toho v útržcích vyjdu.

Jeden sen se mi podařilo minulý rok splnit, a to konečně si udělat vlastní básnickou sbírku, stalo se tak, AMEN.

Velmi milé bylo oslovení Hollaru, pro účast na kalendáři 2021, ano, mým snem je dělat krásné věci pro skvělé projekty.

Sny si chtějí plnit i jiní, někteří nejen pro sebe, ale pro ty ostatní a tak jsem zpracovala kolážový mezinárodní projekt Februllage, který jsem komplet posléze připravila na prodej na svém eshopu, jistou část z prodeje koláží postupuji spolku Múzy dětem, které podporují děti v dětských domovech. Múzy skrze umění a nalézání jejich přirozených vloh a talentů, otevírají těmto dětem bez domova cestu zase za jejich sny

Pokud nechcete snít jen v hlavě, ale chcete sen opravdu zažít, pak Vám doporučuji jak jen to bude možně vypravit se do Valdštejnské Lodžie v Jičíne.

Mezitím můžete podpořit toto nesmírně kouzelné místo zakoupením almanachu plného snů…

Mezitím přeji všem moc síly, tvůrčí inspirace, mnoho splněných snů všemu navzdory a krásné jaro.

 

Srdečně Helen

Kalendáře s originálními tisky | Kategorie produktů | Hollar

Hecuba Design | Facebook

Helen Cubova (@hecubadesign) • Fotky a videa na Instagramu

Múzy dětem – o nás (muzydetem.cz)

Valdštejnská lodžie | E-shop (valdstejnskalodzie.cz)

Můžeš mít všechno co chceš – Hecuba Design

O autorce: http://hollar.cz/umelci/cubova-helena/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/cubova-helen/


XII.

PAVEL PIEKAR | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Milé umělkyně, milí umělci.

Pozitivní zprávou mého textu pro vás je to, že hospodaření našeho sdružení neskončilo minulý podivný rok záporně, ale více méně vyrovnaně, a to i díky mnohým z vás, kteří jste na činnost naší galerie přispěli jak finančním, tak materiálním darem v podobě vašich grafických listů. Jak to bude tento rok, to je dopředu věštění z křišťálové koule. Děkuji tímto všem, co se jakýmkoliv způsobem podílejí na naší činnosti a pomáhají nám.

To, že stále tvořím nové grafiky, je o mně známé – proto svoji přílohu zaměřím jinak. Ve své kolekci portrétů umělců minulosti, kteří mne oslovili a měli na mne umělecký vliv, se zaměřuji také na osobnosti Hollaru, kteří už nejsou mezi námi. Hlavně mě stále přitahuje ta generace, která naše sdružení v roce 1917 zakládala. Dále vám předkládám několik našich slavných osobností, díky kterým si všichni můžeme připomenout naši minulost a být na ní hrdí.

Výběr končím osobností současnou, Ivo Křenem. Život a osud je někdy velice nelítostný a nespravedlivý, Ivo měl být stále mezi námi.

Všem vám přeji, ať tato divná doba nemá žádný negativní vliv na vaši vnitřní energii a tvůrčí aktivitu a společně se těšme na čas, kdy naši galerii otevřeme a začneme se tam pravidelně setkávat.

Pavel Piekar

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/piekar-pavel/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/piekar-pavel/


XI.

PETR ŠTĚPÁN | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Spíše vzácně dostávám příležitost dělat pro sakrální prostor. Teď se mně to zrovna sešlo s touto nemocnou dobou. Oltář je vlastně místo oběti, kříž, popravčí nástroj. Křesťanství však dokázalo najít cestu od negace ke smyslu, od zmaru k naději.

Tu naději přeji nám všem, P.Š.

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/stepan-petr/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/stepan-petr/


X.

MARKÉTA KOTKOVÁ  | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Přiznám se, že z dění kolem mám v hlavě chaos. Co očekávat? Co si o tom všem myslet? Čemu vlastně věřit? Samé otazníky… Pak ale jdu nad ránem do lesa, ptáci mi nad hlavou křičí radostí, stromy praskají a vrzají, všechno se probouzí do nového jara… Příroda neúnavně pokračuje ve svém koloběhu zrození, jakoby se nic ani nedělo. To mi dodává naději, že nic není ztracený… A potom tvoření, prostor neomezené svobody, který mi nikdo nemůže vzít…a co dodává naději Vám?

Markéta K.

O autorce: http://hollar.cz/umelci/kotkova-marketa/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/kotkova-marketa/


IX.

SAKI MATSUMOTO  | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Saki nám poslala soupis toho, co všechno za uplynulý rok 2020 zvládla. A není toho málo!

• Nominace v soutěži za Design knižní obálky (výstava proběhla v průběhu roku 2020 v Atlantě, Georgii, Los Angeles, Barceloně)

(https://biophilial.com/)

• Ocenění v projektu 3X3 Současná profesionální ilustrace No. 18 / vybraná díla: Hoblet, Anonymous Kitchen

(https://3x3mag.com/shows/show17/professional-show/professional-show-no-17-winners)

•Ocenění v rámci soutěže Tokio Book Cover / (https://souga.tokyo/?p=2504)

•Bronzová cena Creative Pool Annual Award 2020 (Velká Británie) / (https://creativepool.com/annual/2020/shortlist/)

• Výběr v top 200 autorů Calanca Poster Biennale / (https://calancabiennale.com/top-200/)

• Účast na výstavě Day of Dead (MX)

• Účast na výstavě Pattern Desing (CN)

• Samostatná výstava v Hotel Lázně, Poděbrady

• Samostatná výstava v Eagle Gallery, Šumperk

• Charitativní živá malba v rámci Festivalu komiksu KOMA, Brno

• Online workshop s papírovými loutkami v rámci Dokumentárního filmového festival v Jihlavě / (https://www.youtube.com/watch?v=hGc22P8RR5w&t=3s)

• Tisk sítotisku v rámci mezinárodního uměleckého symposia v Bratislavě / (https://www.facebook.com/kkissoczy)

O autorce: http://hollar.cz/umelci/matsumoto-saki/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/saki-matsumoto/

 


VIII.

DANIELA BENEŠOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Milí přátelé, kolegové,

situaci, kterou prožíváme, si nikdo z nás neuměl nikdy představit ani vymyslet, den za dnem se s ní učíme žít a vyrovnávat se s ní. Máme ale štěstí, že děláme to, co máme rádi, můžeme v atelieru pracovat, najít třeba nové možnosti tvorby. Nejsem asi sama, kdo tuto nucenou domácí izolaci využije také k tomu, aby si udělal pořádek nejen v šuplících, ale i v hlavě.
A tak kromě mé současné pečovatelské služby hromadím tašky nepotřebných věcí, které pak syn Pavel roznáší do patřičných kontejnerů. Třídím haldy fotografií, nesmyslných dokladů, videokazet a nepotřebné svědky minulosti, ale přiznávám, že to považuji za nutné i vzhledem k mému věku. Na řadu přišlo i hodně mých ilustrací, akvarelů a kreseb.
Skoro stejně jich ale přibylo, protože třeba jen po chvilkách dělám akvarely, taky trochu oleje, nebo suché jehly, jak mi čas dovolí. Hlavně v akvarelech si dopřávám hru s barvou, radost z prolínání a proměn tónů – říkám jim capriccia – jsou to opravdu rozmary. Nesledují žádný záměr, přesto ale bezděčně sdělují, s čím se třeba v současné době vyrovnávám.
Náročné a někdy i smutné dny mi vždycky navečer projasní hudba z úžasné nabídky živých nahrávek na webu. Od prvních loňských zrušených abonentních koncertů jsou pro mne částečnou náhradou a krásným zakončením dne. Myslím často na muzikanty, herce, tanečníky – ti jsou na tom mnohem hůř, ale snaží se udržovat umění živé, tolik ho všichni budeme potřebovat.
S jarem a sluncem se budeme těšit na obnovu všedního, obyčejného života a na setkávání, třeba i se sklenkou vína nebo džusu, ale hlavně zase společně!

Daniela Benešová

O autorce: http://hollar.cz/umelci/benesova-daniela/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/benesova-daniela/


VII.

ALENA LAUFROVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Milí přátelé,

přidávám trošku do mlýna…

Průběžně mne zajímá literatura a s ní přitahuje i kniha – objekt a její ruční dělání. Snažím se o propojení vizuálního s obsahovým a výtvarným výrazem. Možností je tolik a to mne naplňuje radostí. Dopřávám si toho přepychu, ostatně jako celý život, že se věnuji tomu, co mne baví a na tom covid nic nemění. Moc si toho vážím, že nemusím nést zásadní tíhu existenčních problémů jako v současné době mnoho mladších obyvatel této planety.

Věřím v solidaritu, kreativitu lidí a jejich soucítění s potřebnými,

všechny vás zdravím, obdivuji vaši pracovitost a jsem zvědavá na vaše příspěvky,

srdečně Alena Laufrová

O autorce: http://hollar.cz/umelci/laufrova-alena-2/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/laufrova-alena/


VI.

LENKA ŠTĚPANÍKOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT  2021

Grafika a jakákoliv práce kolem ní, je v mém životě pevný záchytný bod, který mě zatím vždy udržel. Není tomu jinak ani dnes. Ryji, tisknu a jsem spokojená ve svém světě a jsem vděčná za čas, který mám na práci.

Pokračuji v souboru KDYŽ BŮH PROMLUVIL, poslední grafika je Mojžíš u hořícího keře.

A další obrázek k oblíbeným bajkám, tento je o kocourovi a staré kryse.

 

A jak jsem psala i před rokem, tak i letos, když je hezky, sedím na zahradě a číhám na pupeny.

Všechny vás moc zdravím a přeji vám krásné dny plné grafiky a radostí.

Lenka

O autorce: http://hollar.cz/umelci/stepanikova-lenka/

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/stepanikova-lenka/


V.

MILOSLAV POLCAR | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Zpráva
O existenciálním bytí umělce v třetím covidovém období

Střídavě žiji v Praze a na chalupě u přítelkyně v Orlických horách. V Praze v ateliéru pracuji na dílech, které plánuji ukázat na samostatné výstavě. Po dvouletém pracovním úsilí měla proběhnout moje výstava v lednu ve Špálově galerii v Praze, jejíž termín se neustále posouvá. Možná se výstava uskuteční na jaře-uvidíme, ale věřím, že bude lépe.

Na chalupě v bývalém mlýně v Orlických horách pobývám s přítelkyní a jejím psem a kočkou. Společně se kocháme přírodou, která je mojí bezednou inspirací pro uměleckou práci. Nacházím zde smysl něco dělat, něco prožít a něco tvořit. Důležitý je /nedistanční/ přímý kontakt s přírodou. Mohu sledovat různé struktury v pohybu a jejich fyzikální proměny.

Sedimentaci materiálu forem. Různá spojení mezi procesem a kontaktem. Vnímám dualitu akcí přírody a akcí uměleckého napodobování přírody.

Stopy, otisky, kontakty hmoty – /frotáže, monotypy/
Kontakty těla – /otisky těla/
Kontakty mizení /prach, dech, čas, zvuk/
Otisky nepřítomnosti a prostoru.
Stačí se jenom dívat a žasnout – jsem uprostřed zázraku a pes, který mne doprovází to dobře ví i beze slov.
Všichni jsme se vším spojeni
covid i necovid,
Usedám otvírám knížku a čtu /po kolikáté už/ znovu a znovu:
Připadá-li vám přítomná situace nesnesitelná, máte tři možnosti:
Odejít, změnit situaci nebo jí přijmout.
Jestliže nemůžete nic změnit ani odejít přijměte přítomnou situaci s přestaňte se jí vnitřně bránit. Tak se osvobodíte.

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/polcar-miloslav/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/polcar-miloslav/


IV.

DITTA JIŘIČKOVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

… přikládám grafiku, která vznikala v posledním roce, ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem UK, a s odbornou supervizí doc. Jiřího Janáka. K výročí 100 let české egyptologie.

Nun, Atum. Maat. /Mýtus o stvoření světa /digitální tisk, formát 70×70 cm

Přikládám text mýtu o stvoření světa podle starých Egypťanů, který byl obsahovou předlohou a ze kterého motiv vychází: Egypt – MÝTUS STVOŘENÍ

O autorce: http://hollar.cz/umelci/jirickova-ditta/


III.

MIKOLÁŠ AXMANN | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

natržený text

nikdo neví co nastane ve chvíli reálného uvolnění všech omezení, představuji si všechny ty zadržované vrhy koulí, nerealizované maratóny, zakázané pochody , neuskutečněné vraždy a souboje, přerušené symfonie, zastavené písně, odstavené výstavy i ztuhlá divadelní představení, jak náhle do karanténního ticha začnou všichni zběsile uskutečňovat  zadržované plány, během okamžiku se roztrhne pytel s olympiádami a festivaly, explodují restauranty a davy turistů vletí na památky jako pěna šampaňských vín, zadržované stisky rukou na přivítanou se zvrhnou v megaobjímací orgie, depresemi spečené masky tváří vybuchnou křikem nastřádaného klimbání u filmů pro pamětníky , jak se na nárožích budou ve dne i v noci škvařit v kouři roušky a respirátory, epidemiologie bude zakázána jako pavěda, polohovací lůžka budou vystřelovat vodní melouny z oken přeplněných JIPek, u vchodů do krámů se místo dezinfekce ocitne naběračka s vodkou, a v tom všeobecném dohánění radostí a hříchů se pomalu začnou podél zdí ploužit nostalgičtí pamětníci, kteří budou vzpomínat na mtvolné ticho LOCKDOWNu s láskou a sentimentem, nejvzácnější bude zase klid a liduprázdný Karlův most. Život se ocitl pod poklopem jako zmodulovaný zvuk, zbavený hloubek i výšek, ale pod ledem tikají budíky pořád ve stejném rytmu, jaro nedokážeme zastavit – jen ušmudlat, Zlatá plíseň plísní ve sklepě. Místo mince tisknu do vlhké zdi čelo, pěkně to chladí

O autorovi: http://hollar.cz/umelci/mikolas-axmann/

Některé autorovy grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/axmann/


II.

DANA PUCHNAROVÁ | ÚTRŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

V poslední době se soustředím na malování obrazů a tisk litografií, které by měly příznivě ovlivnit psychiku člověka svou barevností a pokud možno vyvolat potěšení a radost, protože to právě v této době všichni velmi potřebujeme.

 Snažím se volit co nejjednodušší prostředky.

Ptám se náhodných návštěvníků, co pociťují při pohledu na mé obrazy a velké grafiky v atelieru a jejich reakce výrazně potvrzuje můj záměr.

 Tak i já mám radost.

Zdraví Dana Puchnarová

O autorce: Puchnarová Dana | Hollar

Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: Puchnarová Dana | Kategorie produktů | Hollar


I.

JARMILA JANŮJOVÁ | ÚRTŽKY SLOV – ÚTRŽKY VĚT 2021

Pozdrav všem přátelům, kolegům grafikům z Hollaru…

Tvorba je důkazem NADĚJE.

Jarmila Janůjová

O autorce: http://hollar.cz/umelci/janujova-jarmila/
Některé autorčiny grafické listy si můžete prohlédnout zde: http://hollar.cz/product-category/janujova-jarmila/