Sestava 1

Prostory grafického myšlení - Ateliér Grafika I., AVU a