Vernisáž VLADIMÍR SUCHÁNEK : LITOGRAFICKÉ PŘÍBĚHY / ST 31. 1. 2018 v 17 h

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Vás srdečně zve na zahájení výstavy

V L A D I M Í R   S U C H Á N E K

L i t o g r a f i c k é   p ř í b ě h y

ve středu 31. ledna 2018 v 17 hodin

Výstavu zahájí Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar

Úvodní slovo grafik Michal Cihlář

Na flétnu zahraje Jiří Válek s kytarovým doprovodem Františka Prokopa

Facebook: https://www.facebook.com/events/415411872227629/?active_tab=about

 

DOPROVODNÝ PROGRAM V DOBĚ TRVÁNÍ VÝSTAVY

Středa 7. února v 16.00   Hudební podvečer s GRAFIČANKOU

Středa 14. února v 16.00   Autor s uměleckým tiskařem Petrem Korbelářem

předvedou vznik a tisk litografie

Středa 21. února v 17.00   Komentovaná prohlídka výstavy s Vladimírem Suchánkem