Absolon Adolf

RNDr. Adolf Absolon, CSc.

Knižní sekce SČUG Hollar (od r. 2020)

Narozen 14. 7. 1937 v Praze

V 15 letech, na konci měšťanské školy se rozhodl, že nepůjde na výtvarnou školu, ale na geologickou průmyslovou školu a pak pokračoval ve studiu na Přírodovědecké fakultě UK, obor geologie. Promoval v roce 1962 s do roku 1988 pracoval jako geolog. Vedle práce geologa se intenzivně věnoval ilustrování přírodovědných knih, tyto ilustrace předložil k přihlášce do Svazu českých výtvarných umělců a byl přijat 3. 6. 1988.

Od roku 1989 pracuje jako výtvarník na volné noze. Vedle ilustrování populárně naučných knih a beletrie navrhuje poštovní známky. Podle jeho návrhů bylo vydáno již 31 příležitostných známek.

Od roku 1980 do roku 2019 měl celkem 19 výstav a účastí na kolektivních výstavách. Od roku 1965 do roku 2014 ilustroval celkem 23 knižních titulů.

Členem Knižní sekce SČUG Hollar: od r. 2020