Jakubcová Eva

Místo narození: Hradec Králové

Členem SČUG Hollar: od r. 2018

Umělecké vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Umělecká činnost: volná grafika

Účast na výstavách a soutěžích: 2010 až současnost Grafika roku, Clam – Gallasův palác, Praha

E-shop: http://hollar.cz/product-category/jakubcova-eva/