Adventní večer Klubu přátel Hollaru 2017

TRADIČNÍ ADVENTNÍ VEČER KLUBU PŘÁTEL HOLLARU 

Kdy: ST 6.12.2017 od 17 h

Hostem pana Karla Kropíka, předsedy Klubu přátel Hollaru, byl spisovatel Petr Hora Hořejš, který promluvil na téma T. G. Masaryk a jeho rodina.

Pořádal Klub přátel Hollaru ve spolupráci s SČUG Hollar.