Můj život s grafikou… / moderovaná diskuse s autory

Můj život s grafikou…

moderovaná diskuse s grafiky – jubilanty

Středa 25. 1. 2017 v 17 h

Diskusi moderovala Alena Laufrová, zúčastnili se Kateřina Černá, Jaroslava Severová, Jan Altmann, Jiří Kornatovský a Jan Kavan.