Praha : rudolfinské reflexe

PRAHA : RUDOLFINSKÉ REFLEXE

Vernisáž: 6. 4. 2018 v 17 h

Kde: Vlastivědné muzeum ve Slaném

Výstava potrvá do 17. 6. 2018

Pořádá SČUG Hollar a Vlastivědné muzeum ve Slaném v rámci Dnů italské kultury.

( Repríza stejnojmenné výstavy pořádané SČUG Hollar v rámci Roku grafiky v Itálii v Gesualdu. )

 

Foto: Jakub Kruliš