Klub přátel Hollaru

Podmínky členství:

– vyplněná přihláška (k dispozici v galerii Hollar nebo po domluvě elektronicky) a zaplacený členský příspěvek na daný rok

– navazujeme na tradici první republiky, kdy Hollar nabízel zájemcům dvojí formu členství jako podporu činnosti Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Stříbrný člen Hollaru – roční členský příspěvek 500 Kč

Zlatý člen Hollaru –  roční členský příspěvek 1.200 Kč

Číslo účtu: 1933982389/0800
Práva členů:
– zdarma vstup na všechny výstavy a společenské akce v galerii Hollar
– členové KPH dostávají zprávy o aktuálních informacích o výstavách, doprovodných programech a společenských akcích
– grafickou prémii (výběr ze 2–3 autorů) si členové vybírají od ledna do prosince daného roku. Mimopražští členové si mohou prémii objednat a je jim pak oproti úhradě poštovného a balného zaslána poštou.
– spolu s prémií dostávají členové zdarma Bulletin KPH, dostupný od března každého roku.
– mají slevu na každoroční Kalendář SČUG HOLLAR (se šesti grafickými listy od členů SČUG HOLLAR).

 

Další informace (přihlášky, stanovy aj.) dostanou zájemci o členství v sekretariátu SČUG HOLLAR, na požádání je také možné zaslat fotografie aktuálních prémií.

 

Kontakt:

E-mail: galerie@hollar.cz

Telefon: 737 288 310