Kaloč Robin

www.robinkaloc.com

Narozen 1982 v Rychnově nad Kněžnou
Umělecká studia:

1997-2001 – Střední výtvarná škola Václava Hollara v Praze
2003-2009 – Akademie výtvarných umění v Praze – atelier grafiky Doc. Jiřího Lindovského
2007 – stáž na l’Ecole de Beaux arts Aix-en Provence, Francie
2008 – stáž na l’Ecole Superieure d’Art de Bourges, Francie
Členem SČUG Hollar od r. 2015.