Khunová Anna

Datum narození: 18. 7. 1946 (Praha)

Umělecké vzdělání: VŠ UMPRUM v Praze, atelier grafiky a knižní ilustrace (prof. A. Strnadel, J. Trnka, Z. Sklenář)

Členem Hollaru: od r. 1993

Umělecká činnost: grafika, malba

E-shophttp://hollar.cz/product-category/khunova-anna/

Grafické listy Anny Khunové jsou povětšinou prodchnuté ornamentem, vtipem a něžnou dětskou lyrikou. Vyučila se prvně litografii, poté vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Antonína Strnadela, Zdeňka Sklenáře a Jiřího Trnky. Mimo volnou grafiku se věnuje (nejen) dětské ilustraci a známkové tvorbě. Za povšimnutí stojí autorčiny kombinované hlubotisky (lept s akvatintou) ilustrující Máj Karla Hynka Máchy, ale také grafické listy k Malému princi Antoina de Saint-Exupéryho.

Anna Khunová je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar od roku 1993.


Výběr samostatných výstav:

1976 Galerie Mladých, Mánes, Praha
1991 Galerie Am Hinterberg, Zürich, Švýcarsko
1995 Galerie Zámek Slavkov


Výběr účasti na výstavách:

(řada kolektivních výstav v Galerii Hollar, pravidelně s žáky prof. Z. Sklenáře)
2002 Mánes Praha, Půl století české grafiky
2004 Cairo a Alexandrie, Sklenářova škola
2010 Galerie Hollar, Pocta prof. Z. Sklenářovi

2021 Jubilanti Hollaru 2021, Galerie Hollar


Ceny a vyznamenání:

Nejkrásnější kniha roku – Epos o Gilgamešovi, nakladatelství Čs. spisovatel
Nakladatelské ceny – K. H. Mácha – Márinka – Lyra Pragensis


Publikace:

Zpěvník pro pomocné školy, Pedagogické nakladatelství, Praha 1986