Palma Petr

Datum narození: 31. 1957 v Českých Budějovicích

Člen SČUG Hollar: od r. 2018

 

Pochází z kantorské rodiny, která pečlivě dohlédla na to, aby se nejprve vyučil ručním sazečem (dnes už téměř zapomenuté řemeslo) a poté absolvoval obor grafická úprava tiskovin na Střední průmyslové škole grafické v Praze (Hellichova ulice). Po ukončení studií pracoval delší čas jako grafik – návrhář v Jihočeských tiskárnách. Po roce 1989 se pokoušel podnikat rovněž v tomto oboru a předstíraje, že nevnímá nástup počítačů ve všech myslitelných oborech, pracoval výhradně ručně a své práce označoval hrdě „Computer free!“. Zhruba v roce 2001 svůj marný boj z existenčních důvodů vzdal a usedl za monitor v reklamní agentuře. Zde setrval až do jara 2016, aniž by si počítače zamiloval, byť jen platonicky. Poté následovala půlroční a velmi užitečná stáž na pozici řezače papíru a knihaře v renomované tiskárně a znovu návrat do agentury, ale už s poněkud smířlivějším postojem k digitální technice. Samozřejmě nezůstává jen u práce na počítači, ale stesk po zašlých časech v ruční sazárně ho neustále nutí k tomu, aby se věnoval manuálním postupům v klasické volné grafice. Své grafiky, vytvořené převážně technikou linorytu, příležitostně vystavuje. Tedy: je-li k tomu někým dotlačen. Přestože některé listy mohou vzbuzovat dojem, že by autor mohl být nebezpečný svému okolí, není tomu tak. Je nebezpečný nanejvýš sám sobě.

 

Výstavy

– Netradiční svatební oznámení (Petr Palma)

Obrazy (Dana Flídrová), září 1990

Lovecký zámek Ohrada Hluboká nad Vltavou

– „Computer Free“, květen/červen 2001

Galerie Pod kamennou žábou, České Budějovice

– Dernisáž, březen 2007

Jihočeské divadlo, České Budějovice

– Grafika v průběhu let, prosinec 2008

Farmaceutická fakulta UK,  Hradeci Králové

– Odpolední výstava grafiky, duben 2009

Ministerstvo zemědělství Praha

– Hlava nehlava, červen 2010

Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

– Linoryty Petr Palma, červen 2011

Hotel Imperiál, Karlovy Vary

– Po pás potopa, září 2013

Lékařská fakulta UK, Hradec Králové

– Hlava nehlava – cyklus výstav v městech

České inspirace 2012: Telč, Jindřichův Hradec,

Polička, Cheb, Litomyšl, Hradec Králové, Třeboň,

Kutná Hora

– Kolektivní výstava linorytců, prosinec 2012

Galerie Výtoň v Praze

– XIV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2014

říjen 2014

– Linoterapie, říjen/listopad 2014

Galerie 9, vysočanská radnice

(společně se Zbyňkem Hrabou)

– Linoterapie, leden 2015

Galerie Sirkus Sušice (společně se Zbyňkem Hrabou)

– Budoucí pozůstalost, říjen 2015

kavárna Kavárna Sorte Øyne, České Budějovice

–  Grafiky P. P. – listopad 2016

COOL WINE s.r.o., Praha

– Typochondr, listopad/prosinec 2016

kavárna Kavárna Sorte Øyne, České Budějovice

– Typochondr, květen/červen 2017

Městská knihovna v Praze

pobočka Opatov –  Artotéka

– Retroskopie – srpen 2017

kavárna Kavárna Sorte Øyne, České Budějovice

– XV. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2017

říjen 2017

– 3x LINORYT – leden/únor 2018

Galerie 4MAT Tábor

(společně se Zbyňkem Hrabou a Láďou Sýkorou)

– Trochu  černé taškařice

březen – duben 2018