Sozanský Jiří

Datum narození: 27. 6. 1946
Místo narození: Praha
Umělecké vzdělání: 1967–1973 AVU v Praze (ateliér prof. Františka Jiroudka)
Členem Hollaru: od r. 1991
Umělecká činnost: malba, kresba, grafika, plastika, instalace, environmenty, filmové dokumenty

„Jiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Vstoupil na českou uměleckou scénu v polovině 70. let, v době vrcholící normalizace a tvůrčí nesvobody. Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka.

Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, vyjadřující se prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů vázaných ke konkrétnímu místu. Svými aktivitami v neobvyklých místech a prostorách oživoval utlumenou výtvarnou scénu 70. let. Jeho akce promlouvaly ke svědomí „normalizující se“ společnosti i za cenu nemalého osobního rizika.

Zajímá ho člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa. Takové byly jeho akce v Terezíně, Mostě, Vysočanech či Veletržním paláci, na něž logicky navázaly projekty realizované po roce 1990 ve valdické věznici a v bývalém jezuitském kostele v Litoměřicích i řada akcí reflektujících válečné utrpení obyvatel Sarajeva, prezentovaných v Čechách a v Bosně a Hercegovině.

Patří mezi umělce, kteří pojímají odpovědně svoji roli v pojetí umění jako osobní výpovědi o světě kolem nás. To je nepochybně i důvodem pro to, že opakovaně a naléhavě nastoluje aktuální a ne příliš populární téma, které ve své umělecké reflexi zároveň zrcadlí stav a směřování naší civilizace.“

(J. T. Kotalík: z katalogu výstavy “ Sutiny – plastiky grafiky obrazy koláže “ v Obecním domě v r. 2009)

 

Jiří Sozanský vystudoval Akademii výtvarných umění u prof. Františka Jiroudka, věnuje se volné grafice, malbě, kresbě, plastice i filmovému dokumentu. Je nositelem mnoha českých i mezinárodních vyznamenání, v roce 2016 mu byl udělen titul Rytíř české kultury ministrem kultury ČR. Členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 1991.


Výběr samostatných výstav:

1994 Z DRUHÉHO BŘEHU, Vojenské historické muzeum v Praze
1997 ART IN EXTREME SITUATION, LE CLOS DES ARTS, Brusel
1999 K PRAMENUM INSPIRACE, Národní galerie, Sbírka starého umění NG Praha
2001 ZNAMENÍ MOCI, GALERIE HOLLAR
2002 KRAJINA A MĚSTO JINÉ DIMENZE, Národní technické muzeum v Praze
2005 Z PRACHU A POPELE, Křížová chodba Staroměstské radnice
2006 EVROPA – O SVOBODĚ, Nová síň, Voršilská
2009 UZAVŘENO, Obecní dům v Praze
2010 DEN DVACÁTÝ SEDMÝ, Úřad vlády ČR – Strakova akademie, Muzeum policie
2010 SKELETY, Muzeum Kampa, Praha


Výběr účasti na výstavách:

1988 FORUM 88, Holešovická tržnice
1990 PROTI ZDI, Mladá fronta
1993 BAROK A DNEŠEK, kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice
1994 ÚZKOST TĚLA, Památník Terezín
1994 OTEVŘENÝ DIALOG, kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice
1995 PRAHA SARAJEVU, Národní galerie BaH, Sarajevo
1996 PROLJEĆE 96, Sarajevo, Tuzla, Mostar
1996 SVĚDKOVÉ A OBĚTI, Památník Terezín
2000 PRÁCE S TĚLEM, Výstavní síň Mánes, Praha
2008 KOLOSEUM – VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ, Výstavní síň Mánes, Praha

2017 HOLLAR DNES, Obecní dům v Praze, pořadatel SČUG Hollar

2021 Jubilanti Hollaru 2021, Galerie Hollar


Ceny vyznamenání:

1971 Cena 17. listopadu
1988 stipendium Jackson-Pollock Krasner Foundation New York
1995 grant Open Society Fund Praha
2007 Pamětní medaile, Památník Terezín
2010 Pamětní medaile, Úřad vlády ČR


Publikace:

MONOLOGY, Prostor, 2006