Ditta Jiřičková – La forme d’impression

DITTA JIŘIČKOVÁ

• Jákobův žebřík, oboustranný digitální tisk, 2016-2017

Vnímáte matrici jako prostředek k vytvoření grafického listu nebo jako samostatné umělecké dílo?
Matrici v mém případě vnímám jako východisko k procesu digitální grafiky. Je nezbytnou skicou, rozkresem, kódem, principem algoritmu, který vzniká v mé mysli na základě koncepce. Rozkres, skica, tento koncept ověřuje. Je pro mě nezbytné pracovat s napětím vnitřního smyslu tématu a jeho vizuální, grafickou podobou. Je v ní velký podíl, v podstatě ruční práce, v digitální aplikaci.
Vycházíte ve své práci z tradičních grafických technik nebo jste vymyslel nový způsob tisku, práce s matricí, etc.?
Ne, nevycházím. Naopak využívám digitální technologie k vyjádření tématu a obsahu.
Můžete popsat, jak jste matrici vytvořila?
Převedla jsem biblický text z knihy Genesis o Jákobovu snu (žebříku) pomocí algoritmu, do jiné, symbolické, vizuální podoby. Počet 1120 liter je vyjádřen systémem sedmi linek, v různé ose sklonění. Souhlásky stojí kolmo, samohlásky se hýbou podle zadaného kódu.
Celkový pohled obrazu působí jako pohyblivé, proměnlivé pole.