Hollar napříč generacemi | vernisáž 3. 11. 20222 | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Vážení,

srdečně vás spolu se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy zveme na výstavu

HOLLAR – NAPŘÍČ GENERACEMI

vernisáž: 3. 11. 2022 v 17 h | Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

výstava potrvá do 19. 3. 2023

kurátorka výstavy: Lucie Váchová

Adolf Jelínek – Alex | František Bílek | Zdenka Braunerová | Vratislav Hugo Brunner | Helena Emingerová | Bohumír Jaroněk | František Kobliha | Zdeněk Kratochvíl | František Kupka | František Kysela | Josef Lada | Arno Nauman | Antonín Majer | Vojtěch Preissig | Václav Rabas | Jan Rambousek | Bohuslav Reynek | Josef Řeřicha | Vladimír Silovský | Viktor Stretti | Jaromír Stretti-Zamponi | Lev Šimák | Tavík František Šimon | Josef Šíma | Max Švabinský | Karel Vik | Jan Zrzavý

Jiří Altmann | Mikoláš Axmann | Jan Blaha | Jana Budíková | Eduard Halberštát | Petr Alois Hampl | Jan Holoubek | Zbyněk Hraba | Said Ismail | Jarmila Janůjová | Robin Kaloč | Jan Kavan | Jan Kocman | Peter Kollár | Alena Laufrová | Martin Manojlín | Josef Mžyk | Petr Palma | Pavel Piekar | Martin Raudenský | Miloš Sláma | Jan Šafránek | Lenka Štěpaníková | Eva Vlasáková | Magdalena Vovsová

fotodokumentace: http://hollar.cz/fotogalerie/hollar-napric-generacemi/

Výstavní projekt Hollar – napříč generacemi připravilo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar. U příležitosti 105. výročí založení tohoto činného uměleckého spolku výstava představuje průřez dílem umělců, kteří byli a jsou svým působením se sdružením spjati. Na grafické práce výrazných osobností – zakladatelů stojících u zrodu Hollaru i několika dalších členů a nepřehlédnutelných postav české umělecké scény 1. poloviny 20. století (na díla F. Bílka, J. Šímy, M. Švabinského, J. Zrzavého nebo Z. Braunerové, J. Konůpka či H. Emingerové)  volně navazuje a reaguje necelá třicítka současných autorů a členů sdružení.

Výstava tak prezentuje nejen rozmanitou tvorbu aktivních grafiků a odkazuje na širokou škálu uměleckých přístupů a technik, ale je paralelně připomínkou díla osobností neodmyslitelně spjatých s počátky a činností sdružení, které se výrazně zasadilo o prosazování grafiky jako svébytného oboru výtvarného umění. Díky generační různorodosti je i určitou sondou do vývoje české grafiky, v současnosti citelně směřující k větší otevřenosti vůči experimentům a kombinování technik, stejně jako k hojnějšímu využívání barev či k oblibě velkoformátových tisků a nových počítačových formátů. Grafické práce z okruhu rozvinuté členské základny SČUG Holar, k níž se v současnosti hlásí 198 členů, reprezentují nejen tradiční techniky, ale i ty, jejichž obliba se znovu rozšiřovala nebo nově prosazovala zejména od druhé poloviny 20. století, stejně jako ty soudobé, kdy kombinování několika grafických postupů představuje pro umělce možnost, jak přistupovat ke své práci inovativně, experimentovat a nalézat nové tvůrčí cesty.

Výstava volně propojuje díla autorů, kteří se zasadili o vznik SČUG Hollar a těch usilujících i ve 21. století o to, aby byl institucí stále živou. Je tak symbolickým dialogem propojujícím minulost se současností.

Hollar napříč generacemi - pozvánka