Kateřina Vítečková, Naděžda Synecká (zleva)

Kateřina Vítečková, Naděžda Synecká (zleva)