Aleš Svoboda, variabilní koláž, digitální tisk

Aleš Svoboda, variabilní koláž, digitální tisk