Smuteční oznámení • KAREL DEMEL

KAREL DEMEL

28. 2. 1942 – 5. 6. 2024

Ve středu 5. 6. 2024 odešel vynikající grafik Karel Demel, dlouholetý člen SČUG Hollar. Za svoji práci obdržel mnoho cen a čestných uznání. Nejvyšším oceněním bylo udělení titulu rytíře Řádu umění a literatury ministrem kultury Francouzské republiky v roce 2003.

Karel Demel mistrovsky ovládal hlubotiskové techniky včetně rytiny. Poslední dobou z důvodu technické náročnosti zanechává grafiky a inspirován svými dřívějšími studiemi stromů, kořenů a větví, začíná intenzivně kreslit. Postupně opouští vnější realitu a soustředí se na volný kresebný projev. Výtvarná řeč Karla Demela, bytostného vypravěče příběhů, se v poslední fázi jeho života osvobozuje. Vznikají jakési automatické kresby. Umělec se oddává momentálnímu psychickému naladění, kreslení se stává meditací, otevřeným projevem umělcova vnitřního světa.

Dílo Karla Demela je výpovědí o životním hledání, o cestě, kterou se prodírá umělec sám k sobě.  Je svědectvím tvůrčího procesu, jež se nezastavil.

Karel Demel pracoval do posledních dnů. Celý život jej věrně provázela hudba a poezie, jež mu byly neustálou inspirací, potěchou a radostí.

 

text: Alena Laufrová

Demel_Karel