VERNISÁŽ Mladá grafika : GENERACE 201503–201707 | 15. 9. 2021 v 17 h

Vážení,

srdečně vás zveme na zahájení výstavy

.

Mladá grafika : GENERACE 201503–201707

 Martin Bőhm – Lenka Falušiová – Vojtěch Hrubant – Robin Kaloč – Martin Mulač – Lenka Štěpaníková

.

Kdy: středa 5. 9. 2021 v 17 h v Galerii Hollar

Kurátorka výstavy: Barbora Vlášková

Výstava potrvá do 10. 10. 2021.

Facebook: https://www.facebook.com/events/884479378830051/

.

Doprovodný program:

Sobota 18. 9. 2021 v 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Barborou Vláškovou / prohlídka je součástí ZAŽÍT MĚSTO JINAK

Úterý 5. 10. v 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Barborou Vláškovou. Ba

Originální interpretování vlastních forem a tvůrčích přístupů, zaujetí principy experimentálních i klasických grafických technik v nových polohách či uplatnění svébytných námětů charakterizuje současnou tvorbu mladé generace, která se již, jak by mohl název zavádět, nepohybuje ve studentské kategorii, nýbrž se jedná o umělce s jasně formulovaným výtvarným názorem a mnohými výstavními zkušenostmi. Tuto skutečnost podtrhuje i symbolika podnázvu výstavy, sestavená z členských čísel, jež nás směřuje k informaci, že se jedná o generaci mladých výtvarníků, která vstoupila do Sdružení českých umělců grafiků Hollar mezi lety 2015–2017.

Společná výstava si neklade za cíl představit spojující článek v tvorbě šestice současných umělců stejné generace, ale naopak postihnout u každého z nich individuální povahu děl, reagujících na rozmanité inspirační zdroje a novou úroveň vnímání grafického média. Zastoupená díla z různých etap umělecké činnosti autorů reflektují proměny či naopak zakotvení vlastních ideálních výtvarných kompozic. Volné utváření monumentálních abstraktních konstrukcí, vztahy mezi krajinou a architekturou či detailní pojetí přírodních struktur, symbolické i narativní náměty nebo témata melancholického a kontroverzního charakteru náleží do okruhu zájmů, jimiž se tato generace intenzivně zabývá a zpracovává v zcela neotřelé formě.

(Barbora Vlášková, kurátorka výstavy)

.

Výstava je pořádána za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.