JUBILANTI HOLLARU 2021 | online

JUBILANTI HOLLARU 2021

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

Doba trvání : 7. 1. – 28. 2. 2021, Galerie Hollar

Naděžda SYNECKÁ, Kateřina VÍTEČKOVÁ, Jiří SUCHÝ, Hana STORCHOVÁ, Jiří ANDERLE, Pavla AUBRECHTOVÁ, Jana BUDÍKOVÁ, Eva HAŠKOVÁ, Anna KHUNOVÁ, Tomáš BÍM, Vladimír GEBAUER, Jiří SOZANSKÝ, Aleš SVOBODA, Oldřich JELEN, Irena BUJÁRKOVÁ, Andrea TACHEZY, Lenka VOJTOVÁ, Said ISMAIL

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl

Vážení přátelé,

výstavu, která je tradiční a nedílnou součástí každoroční činnosti naší galerie, jsme se rozhodli připravit i v době, kdy je nejisté, kdy bude možné galerii veřejně zpřístupnit. V tuto chvíli přinášíme její online podobu a doufáme, že výstavu na vlastní oči neuvidíme pouze my.

za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková,

vedoucí galerie a tajemnice SČUG Hollar

Aktualizace – výstava je prodloužena do konce února 2021.

Vážení a milí přítomní,

dovoluji si Vám srdečně poblahopřát k letošnímu životnímu jubileu i k narozeninové výstavě v Galerii Hollar. I když se může zdát z mnoha pohledů výběr autorů podle výročí, data narození, náhodným, nepochybně se však stává nenahraditelným a nevyslovitelným momentem pozornosti ve vnímání a prožívání naší přítomnosti v úzkém kruhu přátel, kteří se zabývají kresbou či grafikou. Díky široké škále vyjadřovacích prostředků, mnohosti básnických imaginací, ztvárněných představ a vizí osvětlujících smysl vlastního tvůrčího usilování nám tato přehlídka připomíná povědomou hudbu z rádia doplněnou o duchovní rozhovory a zajímavé zprávy z našeho okolí. Podobným způsobem je zachycen rozhovor dokumentující návštěvu arcibiskupa Desmonda Tutu v Dharamsale u příležitosti osmdesátých narozenin Jeho Svatosti Dalajlámy, jenž v úvodu Knihy radosti říká: „Každý den přináší novou možnost začít znovu. Každý den máte narozeniny“. Milé setkání s přáteli na počátku nového roku v tichém kulturním prostředí galerie – v blízkosti řeky Vltavy s výhledem na Pražský Hrad, kousek od Národního divadla a kavárny Slávie – bývá obvykle umocněno fantastickou atmosférou magického místa v srdci Prahy, posiluje a vytváří tvůrčí vztahy s ostatními členy spolku.

Pevně věřím, že nás o tuto atmosféru a vizuální zážitek z výstavy nepřipraví ani to, že nám covidová pandemie pravděpodobně neumožní prožít si tuto výjimečnou událost společně. V rámci online prezentace výstavy budou představena jednotlivá díla, známá a oceňovaná nejen u nás, ale i v zahraničí, a medailonky autorů, kteří originálním způsobem používají vyjadřovací možnosti grafických technik. Barevné lepty Naděždy Synecké formulují pomocí geometrických prvků kosmický prostor člověka. Nadpozemská zjevení a rozličné bytosti kreslí spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu, legendární Jiří Suchý, jenž se ve své výtvarné tvorbě zabývá litografií, ilustruje knihy a navrhuje kostýmy. Nesmírně pozoruhodné jak svou formou, tak existenciální hloubkou jsou další setkání a zastavení se na křižovatkách osobitých cest grafik, maleb, kreseb, ilustrací, koláží a asambláží Kateřiny Vítečkové, Hany Storchové, Jiřího Anderleho, Pavly Aubrechtové, Jany Budíkové, Evy Haškové, Anny Khunové, Tomáše Bíma, Vladimíra Gebauera, Jiřího Sozanského, Ireny Bujárkové, Andrey Tachezyové, Lenky Vojtové, Oldřicha Jelena a Saida Ismaila.

Rozloučím se s přáním všeho dobrého do nového roku slovy starého irského požehnání:

Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.

Nechť máte vítr stále v zádech.

Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.

Nechť vaše pole stále zkrápí déšť.

A pokud se znovu nesetkáme, nechť vás

Bůh ochraňuje ve své dlani.

V nejhlubší úctě, Jana Šindelová

kurátorka výstavy

• • •

Soupis vystavených děl: JUBILANTI HOLLARU 2021 soupis vystavených děl