obal (1)
jakubcova (3)jakubcova (1)odraska (6)odraska (2)hubatkova (4)hubatkova (3)kotková (19)kotková (1)čubová (3)čubová (6)palma (3)palma (6)obal (2)

Calendar with six original graphic lists 2021

1.200,00  vč. DPH

In stock

Product Description

Graphic Calendar with six original graphic lists by six authors, members of Association of Czech Graphic Artists Hollar.

Published in limited cargo – 150 numbered pieces.

Each graphic list is gently attached by hand.

Text dedicated to  František Tichý and authors by Renata Roubíčková

Graphic edit: Petr Foltera

Size of Calendar: 420 x 300 mm

Size of graphic lists: 270 x 190 mm

Cover: František Tichý, Vysoká škola, 1947

Graphic lists:

Eva Jakubcová, Do ticha, počítačová grafika, tisk Fomei HK

Josef Odráška, Poprvé, lept s akvatintou, vlastní tisk

Jana Hubatková, Patron, litografie, vlastní tisk

Markéta Kotková, Z ostrovního deníku, litografie, tisk Petr Korbelář

Helena Čubová, 3, barevný linoryt, vlastní tisk

Petr Palma, Nepočkali, linoryt, vlastní tisk

Jana Hubatková (1970) se narodila v Praze, vystudovala Střední odbornou školu výtvarnou Václava Hollara a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér ilustrace a grafiky, profesor Jiří Šalamoun). Za diplomovou práci získala Cenu rektora. Po absolutoriu na škole setrvala jako odborná asistentka v litografické dílně. Kamenotisk jí zůstal nejbližší i ve vlastní volné grafické tvorbě. V soutěži Grafika roku opakovaně získala Cenu hlavního sponzora v kategorii velkých formátů a několik čestných uznání. Členkou Hollaru je od r. 2004, od té doby pravidelně vystavuje na společných přehlídkách (Grafické techniky 4 – Litografie, 2006, Grafické desetiletí – Nová jména v Hollaru, 2007, Nová tvorba, 2013 a 2014, též Jubilanti Hollaru, leden 2020). Věnuje se také malbě, kresbě a autorské knize.

 •

Helena Čubová (1982) pochází z Nejdku u Karlových Varů, ve kterých navštěvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou (obor grafický design) a naposled pak Vyšší odbornou školu grafickou v Praze (obor knižní grafika, prof. Milan Erazim). Věnuje se grafickému designu, volné grafice, kresbě, malbě, ilustraci, knižní tvorbě, fotografii, psaní poezie, ale i organizování, spolupořádání a produkci různých kulturních akcí, včetně výtvarných workshopů (pro dospělé i pro děti) a autorských čtení. V r. 2007 získala 2. místo ve studentské kategorii Nejkrásnějších českých knih roku – Cenu Arna Sáňky, o pět let později 2. cenu za grafiku v Mezinárodním projektu Focus Europa. Členkou Hollaru je od r. 2016. Grafiky pojednává v suché jehle, leptu-rezerváži, serigrafii, linorytu, monotypu.

 •

Josef Odráška (1945), rodák z Ostravy, po celý svůj tvůrčí život patří jako moravskoslezský lokální patriot do okruhu severomoravských umělců, nicméně s přesahy po celé zemi a se zastoupením i v zahraničních sbírkách, po Evropě i v zámoří. Jako absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti začal pracovat v oboru užité a propagační grafiky. V 90. letech minulého století stál u zrodu Střední umělecké školy v Ostravě, kde od r. 1994 pedagogicky působil. Od užité grafiky přešel i k tvorbě grafiky volné (lept, akvatinta, suchá jehla, serigrafie, digitální tisky), vedle toho se začal věnovat malbě, často velkoformátové. Je též autorem i realizátorem skleněných mozaik na fasádách místních kostelů, kostelíků a božích muk. V posledních letech žije a tvoří ve své chalupě-ateliéru v malé obci na Krnovsku. Členem Hollaru je od r. 2019.

Eva Jakubcová pochází z Hradce Králové, kde studovala na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Do Hollaru vstoupila v r. 2018. Volné grafice se věnuje formou ink printů – digitálních tisků. Od r. 2010 se účastní soutěží Grafika roku, v r. 2019 získala jedno z ocenění za komorní formát na XXV. Festivalu komorní grafiky, pořádaném Hollarem. Její grafické listy jdou cestou minimalismu, prostého vyjádření nenápadných, obyčejných témat, různých drobných detailů, které dovede svým soustředěným pohledem a následným zpracováním naplnit novou nečekanou atmosférou a upoutat tak divákovu pozornost v prostředí, které by ho běžně nejspíš vůbec nezaujalo. Jedná se o nevelké grafiky v malých nákladech.

Markéta Kotková (1976) se narodila v Praze, dnes žije a tvoří poblíž Karlštejnu. Členkou Hollaru je od r. 2015. Její svobodomyslé povaze vyhovuje bližší sepjetí s přírodou – několik let žila na jednom španělském ostrově, kde začala s vlastním uměleckým projevem a pokračovala pak i po návratu domů. Tvoří pastely, maluje, ilustruje knihy pro děti, zároveň vydává své autorské knihy, ilustruje poezii, pořádá workshopy. V grafice se věnuje barevné litografii, vyrábí i originální linorytová razítka. Hluboký vztah k přírodě se u ní propojuje s duchovním založením, každodenní život i tvorbu jí prostupuje energie, která je inspirací i jakousi ochrannou, léčivou silou a zároveň naplňováním určitého poslání, které chce autorka předávat dál.

Petr Palma (1957), narozen v Českých Budějovicích, po vyučení ručním sazečem absolvoval obor grafická úprava tiskovin na Střední průmyslové škole grafícké v Praze. V Jihočeských tiskárnách pracoval jako grafik-návrhář, po r. 1989 se osamostatnil, následující doba však nebyla v oboru ve velkém příznivá ruční práci s dosavadním řemeslnným vybavením a žádala si využívat počítač a příslušné, rychle se rozvíjející nové technologie. Petr Palma se to pokusil respektovat a odešel pracovat do reklamní agentury. V jádru však zůstal staromilcem a od r. 1990 se začal věnovat vlastní, groteskně laděné volné grafice a příležitostným tiskům (ex libris, přání a kondolence), převážně v linorytu, méně v dřevořezu, suché jehle a akvatintě. Bydlí a tvoří v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. Členem Hollaru je od r. 2018.