VÝROČNÍ ZPRÁVY, STANOVY

Výroční zpráva Sdružení českých umělců grafiků Hollar 2019: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

Výroční zpráva Sdružení českých umělců grafiků Hollar 2020: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Výroční zpráva Sdružení českých umělců grafiků Hollar 2021: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Výroční zpráva Sdružení českých umělců grafiků Hollar 2022: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

Výroční zpráva Sdružení českých umělců grafiků Hollar 2023: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023

Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar