Z HISTORIE SČUG HOLLAR, SOUČASNOST

Hollar_1934n

Výbor SČUG Hollar 1934

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své existence se významně podílelo na utváření moderní české kultury. Bylo založeno již v roce 1917, ještě před vznikem samostatného československého státu s cílem podpořit rozvoj českého umění, a to volné umělecké grafiky. Do svého názvu přijalo jméno slavného českého rytce Václava Hollara (1607–1677). Iniciátorem vzniku SČUG HOLLAR byl v té době již světově známý grafik T. F. Šimon, k němuž se připojila řada dalších významných českých umělců, jako byli M. Švabinský, V. Preissig, F. Kupka, V. Stretti, Z. Braunerová, F. Bílek, J. Konůpek a další. Sdružení vyvíjelo bohatou výstavní i publikační aktivitu od svého vzniku až do počátku 70. let, kdy byla jeho činnost normalizačním režimem zastavena. Mezi jeho předsedy v prvních desetiletích činnosti patřili např. T. F. Šimon, M. Švabinský, V. Stretti, F. Kobliha, L. Šimák a J. Šváb.

 

Svou činnost obnovilo sdružení v roce 1990. Předsedou byl opět J. Šváb. Od roku 1995 do roku 2015 byl předsedou ak. mal. Vladimír Suchánek, od roku 2015 je předsedou spolku Pavel Piekar.

V bohatě koncipovaném programu se pojí úcta k tradici i smysl pro nové umělecké proudy a názory. Každým rokem jsou do Sdružení přijímáni noví členové na základě doporučení odborné komise. SČUG HOLLAR je tak výběrovým sdružením, které může prezentovat vždy to nejlepší ze současné české grafiky.

V současné době je mezi členy SČUG Hollar více než 190 aktivních umělců – grafiků.

Současný výbor SČUG Hollar sestává z těchto členů: Pavel Piekar (předseda SČUG Hollar), Xénia Hoffmeisterová, Ditta JiřičkováOndřej Michálek (místopředseda SČUG Hollar), Berenika Ovčáčková, Jaroslava Severová, Jana ŠindelováPavel Sivko (vedení Knižní sekce SČUG Hollar).

V roce 2020 byla znovuobnovena Knižní sekce Sdružení českých umělců grafiků Hollar, do které byli téhož roku přijati tři noví členové. Záštitu nad Knižní sekcí převzal Pavel Sivko.