Budíková Jana

Datum narození: 12. 6. 1946 (Praha)

Umělecké vzdělání: VŠ UMPRUM a DAMU – scénografie (prof. F. Tröster)

Členem Hollaru: od r. 2008

Umělecká činnost: malba, grafika

E-shop: http://hollar.cz/product-category/budikova-jana/

 

 

Jana Budíková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (obor Scénografie v ateliéru prof. Františka Tröstera).

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 2008.

„(…) Tvorba Jany Budíkové vznikala zcela nezávisle na diktátu doby, primární pro ni byla vždy věrnost svému vidění. A v něm dominuje intenzívní prožitek přírody včetně vědomí osobní odpovědnosti za její zachování ve všech ekologických souvislostech. Velká většina jejích obrazů, kreseb i grafických listů pracuje s biomorfními tvary a strukturami, jak již i napovídají názvy obrazových cyklů: Zahrady, Sklizně, Houštiny, Vůně, Step. Vlastně téměř všechna její výtvarná díla mají svůj základ v konkrétním vizuálním zážitku, který je stavebním prvkem velkorysých malířských metafor. Obrazy vznikají vrstvením kresebného gesta, vytvářejícího enigmatický prostor, jehož třetí rozměr je akcentován prací se světlem. V této souvislosti bych rád upozornil i na techniku enkaustiky, kterou Jana Budíková občas používá, právě pro její schopnost práce se světlem. Takováto tematizace světla nemá však souvislost s příklonem ke světelnému impresionismu, ale spíše souvisí s abstraktním expresionismem, zejména v jeho francouzské variantě – s tašismem. S ním Janu Budíkovou spojuje jak energie malířského a kreslířského gesta, tak i vnitřní rytmus, souvisící s jejím niterným vztahem k hudbě zakořeněným v rodinné tradici. (…)“ (z textu Ivo Bindera k autorčině výstavě v Galerii Jiřího Jílka v r. 2019)

 

Výběr samostatných výstav:

1982 Galerie Ve věži, Mělník
1996 Foyer Labyrintu, Praha
2002 Zámek Nebílovy
2003 GÚ AV Praha
2004 Sankturinovský dům, Kutná Hora
2006 Galerie Špejchar, Chomutov
Galerie J. Jílka, Šumperk
2008 Galerie Diamant, SVU Mánes


Výběr účasti na výstavách:

1977 Tichá Šárka
1982 Gallery Carle, Montreal Kanada
DU Brno – Česká kresba
1982, 1986 Brno, Bienále užité grafiky
1983 Premi International J. Miro, Barcelona, Španělsko
1996 International Print, Dublin
1999 Int. Senefelder Stiftung, Offenbach
1994 – 2010 Grafika roku Praha
2010 Galerie v Havlíčkově Brodě UB
2011 SVU Mánes – Diamant, Jubilanti

2021 – Jubilanti Hollaru 2021