Jaroslava Severová, Nález 10e, ink print

Jaroslava Severová, Nález 10e, ink print