Storchová Hana

Datum narození: 14. 9. 1936 (Praha)

Umělecké vzdělání: Soukromá studia u L. Jiřincové, AVU v Praze /prof. Holý, pak graf. speciálka prof. Silovský, absolvovala v r. 1960, pak 2 čestné roky tamtéž

Členem Hollaru: od r. 1971

Umělecká činnost: volná grafika /převážně techniky z hloubky/, ilustrace /verše, vědecké ilustrace technikou akvarelu a perokresby/, tvorba exlibris a P. F.

E-shophttp://hollar.cz/product-category/storchova-hana/

 

Hana Storchová se věnuje volné grafice, vědecké ilustraci a malbě. Absolvovala soukromé studium u Ludmily Jiřincové, Akademii výtvarných umění u prof. Miloslava Holého, později grafickou speciálku u prof. Vladimíra Silovského.

Hlavní inspirací je jí v tvorbě láska k přírodě, především k rostlinné říši, a to jak v rámci vědecké ilustrace (ilustrovala mnoho přírodovědných knih, učebnic, atlasů a encyklopedií), tak ve volné grafické tvorbě, kdy krásu, jemnost a křehkost přírody převádí do suché jehly, leptu, měkkého krytu i akvatinty.

Grafiky Hany Storchové jsou plné něžné lyriky.

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 1971.

 


Výběr samostatných výstav:

1970, 1980 – Galerie Fronta, Praha
1975 – Kunstcentrum pro Arte Christiana, Vaalbek, Belgie
1978 – Galerie výtvarného umění, Cheb
1986 – Malá galerie Čs. spisovatele, Praha
1991, 2002 – Galerie Hollar, Praha
1995 – Muzeum zámek Pelhřimov
1997 – Muzeum Kroměříž
2004 – Muzeum Blatná
2008 – Galerie Břehová, Praha
2009 – Muzeum a galerie severního Plzeňska – Mariánská Týnic


Výběr účasti na výstavách:

– Členské výstavy SČUG Hollar doma i v cizině
– British International Print Biennale Bradford – GB
– Norske internasjonale Grafikk Biennale Fredrikslad – Norsko
– Internationale Biennale exlibris St. Niklaas, Belgie (opakovaně)
– Trienale exlibris Chrudim (opakovaně)
– Graphik Biennale Frechen – BRD
– Současná česká grafika – Mánes Praha
– Grafika roku – Praha

2020 – Galerie Hollar – Pojď ven

2021 – Galerie Hollar – Jubilanti Hollaru 2021


Ceny vyznamenání:

– Vídeňský festival mládeže – čestné uznání
– Umělecká soutěž k 15 letům ČSR – čestné uznání za cyklus
– Umělecká soutěž ke 20 letům ČSR – 2. cena
– Soutěž umělecké tvořivosti uměleckých škol – stříbrná medaile
– Mezinárodní soutěž exlibris 1981, Sint Niklaas
– Cena Nadace Hollar za komorní grafiku