Svoboda Aleš

Datum narození: 10. 2. 1956 (Most)

Umělecké vzdělání: FF UK v Praze (doc. Zdeněk Sýkora, diplomní práce „Reálný pohyb jako umělecký prostředek ve výtvarném umění“, obhájeno 1980)

Člen Hollaru: od 2017

Umělecká činnost: grafika, malba, objekt. Pracoval jako redaktor, grafik a vedoucí edičního oddělení ve vydavatelství Supraphon (1981-1990) a v Národní galerii v Praze (1990-1994). Od roku 1994 učí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 1985 vytváří počítačové generativní umění, realizované převážně jako digitální tisky a sítotisky. Představitel konkrétního a neokonstruktivistického umění (od r. 2001 člen Klubu konkretistů).

 

 

Výběr samostatných výstav:

1988   Struktura 193, Galerie 55, Kladno

1988   Struktura 193, Galerie mladých, Brno

2003   Zjevování, Morfogenetická pole pro vizuální struktury, PF a FUUD UJEP Ústí nad Labem

2004   Last Minute, Galerie města Plzně, Plzeň

2006   L, Makromolekulární ústav AV ČR, Praha

2008   Rovnováhy struktur, Galerie Vyšehrad, Praha

2010   Digitálně, Sál ICAVI, AV ČR, Praha

2011   Proměnlivé struktury, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

2013   Chrysé tomé, Generativní umění, Galerie AMB, Hradec Králové

2013   Aleš Svoboda, Chrysé tomé & Structures in process, Galerie Goller, Selb, SRN

2015   Systémy, konstrukce a fragmenty (s Marvynem Sterneckem), Galerie Petr Žaloudek, Praha

2016   Tři cykly CGA, Krajská knihovna v Pardubicích, Pardubice

 

Výběr účasti na výstavách:

1986   Systémy a koncepty, J. galerie, Budapešť, Maďarsko

1988   4. mezinárodní trienále kresby, Wroclaw, Polsko

1988   Rotazione, galerie Sincron, Brescia, Itálie

1988   Geometrie v současném výtvarném umění, SZK ROH Benar, Litvínov

1988   Nul-dimension, galerie New Space, Fulda, SRN

1989   Počítačové umění v ČSSR a ve světě, Praha a Brno

1988   Nul-dimension 1, Hipp-Halle, Gmunden, Rakousko

1989   Construktivism: Man versus Environment, Galerie FARO, WTC Rotterdam, Nizozemí

1989   Wymiar zerovy 2, Muzeum Architektury, Wroclaw, Polsko

1990   Heads & Legs, Sala Previa (Soto Mesa), Madrid

1996   H7, Počítačová grafika, Galerie Hollar, Praha

1997   Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989, Muzeum umění Olomouc

2000   10. Gmundner symposion, Internationale Grafik, Gmunden, Rakousko

2001   Klub konkretistů, Dům umění v Opavě, bývalý kostel sv. Václava v Opavě

2007   Art Walk, University of Alaska SE Waterfront Campus, Ketchikan, USA (Aljaška)

2008   Práce na počítačích, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

2010   Salcmanova škola, Galerie města plzně, Plzeň

2010   Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny, Praha

2012   Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha

2013   45 let poté… Klub konkretistů a přátelé, Oblastní galerie vysočiny, Jihlava

2014   Electron Salon, Mezinárodní skupinová výstava, Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles, USA (Kalifornie)

2015   21. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2014, Clam-Gallasův palác, Praha

2015   Konkret/ism 1967-2015, Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon, Praha

2015   Cesty mohou býti rozličné, Galerie Národní technické knihovny, Praha

2015   Znak, písmo, šifra, Galerie Národní technické knihovny, Praha