Miloslav Polcar – La forme d’impression

MILOSLAV POCLAR

• Kořeny, pexisklo – rytina, nedat.

Roky experimentuji a pro tiskové matrice používám různé materiály. Původně od kovových desek, nebo dřevěných, přes sádrové, cementové až po různé umělohmotné desky, které zpracovávám netradičním způsobem. Každý otisk má tak specifický charakter a výraz. Vzniklou tiskovou formu využívám jednak jako východisko pro následný otisk, ale také jako samostatný hmotný artefakt, který se stává identickým exponátem na autorských výstavách, kde se snažím spojením matrice a otisku dát grafickým ideám nějaký řád. Matrici nepovažuji jenom za nutného pomocníka bez vlastní hodnoty a skutečné identity, která má jediný úkol: umožnit kopii ve více exemplářích.
Na výstavě v Hollaru představuji starší práci / a její virtuální otisk / rytinu na plexiskle a její další možné využití průsvitnosti. (MP)