Vladimír Gebauer – La forme d’impression

VLADIMÍR GEBAUER

• Velké A, dřevo, větvičky, tisk z výšky, 90. léta

• Posuny, guma, tisk z výšky, 1985

• Čtverec, guma, tisk z výšky, 1985

• Variace, guma, tisk z výšky, 1984

 

Vnímáte matrici jako prostředek k vytvoření grafického listu nebo jako samostatné umělecké dílo?

V některých případech vnímám matrici jako svébytné umělecké dílo. Jindy se přímo o umění mluvit nedá, ale i tak beru matrici jako něco víc, než pouhý předmět. Několikrát jsem části matric použil jako prvky svých asambláží.

 

Vycházíte ve své práci z tradičních grafických technik nebo jste vymyslel nový způsob tisku, práce s matricí, etc.?

Většinou pracuji netradičním způsobem. Například používám volné kousky gumy, které mohu libovolně seskupovat. Otiskuji je pak v knihařském lisu.

 

Můžete popsat, jak jste matrici vytvořil?

Pomocí nože, nůžek a gumy z automobilové duše. Jindy je to odřezek dřeva, větvičky, hřebíčky, rašple a kladívko.