VIZUALIZACE NEPŘÍTOMNOSTI | • vernisáž středa 10. 7. 2024 v 17 hod • komentované prohlídky středy 17. 7. a 31. 7. 2024 v 17 hod

Srdečně zveme na zahájení výstavy

Vizualizace nepřítomnosti / Visualisation of absence,

které se uskuteční v Galerii Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)

ve středu 10. 7. 2024 v 17 hod

• termín výstavy: 11. 7. – 4. 8. 2024 | út-ne 10-12 13-18 hod
• komentované prohlídky: středy 17. a 31. 7. 2024 v 17 hod

• kurátoka: Zuzana Duchková

• vystavující:

Sun Young Kang, Ming-Jer Kuo, Jan Měřička, Katarzyna Pietrzak, Miloslav Polcar, Jenny Rafalson, Jaroslava Severová, Daniel Szalai, Jana Šindelová, Imre Tolnay, Lenka Vilhelmová

 

Lze zviditelnit něco, co chybí či již neexistuje? Umělci různých národností (české, maďarské, polské, slovenské, jihokorejské, tchajwanské, ukrajinsko/izraelské) se na tuto otázku snaží odpovědět svými grafickými a fotografickými díly a autorskými knihami prezentovanými na výstavě s názvem Vizualizace nepřítomnosti v Galerii Hollar v Praze. Ve své tvorbě se mimo jiné zaměřují na témata spojená s nekonečným koloběhem života a smrti a reflektují nejistou realitu, pocity izolace a odcizení, které nechávají vizuálně zaznít.

Mnohá prezentovaná díla jsou velmi intimní zpovědí každého z autorů a většina z nich zdůrazňuje, že jejich samotná tvorba byla určitým očistným procesem, ať už vedoucím k vypořádání se a vzpomínání na své vlastní předky, na dětství, na konkrétní životní události či procesem směřujícím k obecnějším tématům všeobecného vnímání lidství, lidské historie
a lidských artefaktů, které přetrvávají a asociují nové myšlenky a vzpomínky. Ty se stávají vizualizací nepřítomnosti.

Celou expozicí doprovází diváka opakující se abstraktní motivy zatížené nedávnou a stále se opakující historií, váhou vzpomínek poznamenaných ztrátou blízkých a touhou po již nemožném spojení, jež vytváří prostor pro pocit určitého tajemství a ne/pochopení. Vzniká tak místo tzv. druhého života konkrétních situací a chvil ze života jedince nebo celého lidského pokolení. Přestože by se mohlo zdát, že něco vymizelo, ať už cíleně a násilně či přirozeným koloběhem věcí, stále je to přítomné v lidských dějinách, v nás samých. Mění se pouze význam a síla daných skutečností.

Zuzana Duchková

Vizualizace nepřítomnosti_plakát_A3 (1)