21.6. 17 hod | VERNISÁŽ | Nekonečný prostor v Novoměstské radnici

Nekonečný prostor: dojem nebo realita?

Novoměstská radnice, Galerie Ve Věži, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

vernisáž 21. 6. 2023 v 17 h.

22. 6. – 30. 7. 2023

kurátoři výstavy: Lenka Vilhelmová, Xénia Hoffmeisterová, Miloslav Polcar

grafický návrh: Rostislav Vaněk

Tento již druhý výstavní projekt spolku SČUG Hollar navazuje na předcházející uskutečněnou výstavu v Novoměstské radnici pod názvem „Dojem nekonečného prostoru“. Spolek grafiků představuje grafická díla, kresebné práce a další práce na papíře, ale i prostorové objekty či velkoformátová díla a práce intermediálního charakteru. Název výstavy Nekonečný prostor: dojem nebo realita? odkazuje na dříve prezentovaná témata týkajících se pojmů prostoru, jeho reálného nebo nereálného vnímání, iluzí z prostoru, paradoxu nekonečnosti a pobytu v něm. Skrze nastolená témata můžeme sledovat rozdílné Interpretace vystavujících umělců. Mohou na nás působit jejich intersubjektivní vyjádření v mnohavrstevnatých významech. Setkáme se s racionálním analytickým přístupem k danému tématu, v protipólech protirozumu, což vnáší do celé expozice napětí a nové otázky. Tím se otevírá obrovské pole pro imaginaci a fantazii. Grafika přináší nové myšlení podpořené novými technologiemi. Rozšiřuje obecné povědomí o grafice. Někteří autoři propojují grafiku s ostatními médii, mezi něž patří autorská kniha, fotografie, plastika nebo instalace.

Název výstavy odkazuje na pojem „Nevýslovný prostor“, který pochází ze sousloví

Le Corbusiera: „Jsem objevitelem výrazu nevýslovný prostor“, který je velmi abstraktním pojmem, pro mnohé umělce však představuje četné konkrétnosti, které souvisí se způsobem existence člověka v prostoru přirozeném, aktuálním, možném, v časoprostoru / prostor jako představa, která je základem všech vnějších názorů. Každá doba, zvláště nynější, produkuje nové otázky, nové prostory, nové obzory. Dosavadní životní formy pozbydou platnosti, a bude potřeba tvořit formy nové, toto vše předznamenává i jisté změny ve výtvarné tvorbě, zvláště té grafické.

Lenka Vilhelmová, spolu kurátorka výstavy