SILKSCREEN BLUES

SILKSCREEN BLUES

Současná česká serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022

vernisáž: 12. 10. 2022

doba trvání: 13. 10. – 6. 11. 2022

kurátorský tým: Róbert Makar, Patrik Ševčík, Andrea Uváčiková, čestný kurátor Eduard Ovčáček