VERNISÁŽ | ST 30. 3. 2022 | Krajina – nekonečno

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy

KRAJINA – NEKONEČNO

Pavel Piekar • Zbyněk Hraba • Andrea Louis Ballardini

Kdy: středa 30. 3. 2022 v 17 h | Galerie Hollar

Výstava potrvá do 24. 4. 2022.

Kurátor výstavy: Jiří Pelán

Facebook: https://www.facebook.com/events/751912679029771

K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog: http://hollar.cz/aktuality/krajina-nekonecno/

Název této výstavy se odvolává na slavnou báseň Giacoma Leopardiho Nekonečno. A protože tématem výstavy tří umělců, Andrey Ballardiniho, Pavla Piekara a Zbyňka Hraby, je krajina, celý název zní: Krajina – Nekonečno. Leopardi dokázal ve své básni propojit romantickou citovost s klasickou kázní, a také pro vystavující umělce je charakteristické provázání smyslové inspirace – jedinečného pohledu a individuálního prožitku – s technickou bravurou, zkoumající aktuální možnosti tradičních výrazových prostředků. Příběhy umění minulých století jsou pro ně otevřenou knihou, kterou se nechávají stále inspirovat. Proto vstupme do krajiny, kde za prvním obzorem čekají další – naplněné nekonečnem, nezměrným tichem a hlubokým klidem věčnosti.
Výstava vznikla ve spolupráci s Italským kulturním institutem a je dialogem dvou pražských grafiků s jedním boloňským umělcem, který má nicméně silnou vazbu k Praze, kde se narodil a kde prožil své mládí.
(Jiří Pelán)
Nekonečno_pozvánka on line