Malich Karel

nar. 18.10.1924 v Holicích v Čechách 1945-1950 – PdF UK Praha (prof. M. Salcman, C. Bouda, K. Lidický) 1950-1953 – AVU Praha (prof. V. Silovský) člen SČUG HOLLAR, UB, skupin Proměna, Křižovatka (1963) plastika, kresba, projekty, malba Samostatné výstavy: 1964,1966,1986,1987,1988 – Praha 1972 – Louny 1985,1989 – Brno 1985-České Budějovice 1988 – Karlovy Vary, Cheb 1989 – Pardubice, Roudnice n. L., Olomouc 1990 – Praha, GHMP 1991 – Paříž, Galerie Lamaignere 1992 – Praha, Galerie MXM 1994 – Praha, Jízdárna Pražského hradu, Staroměstská radnice Karlovy vary, Galerie umění 1995 – Kassel, Museum Fridericianum Praha, Galerie MXM 1995-1996 – Krems, Kunsthalle 1996 – Pardubice, Východočeská galerie 1998 – Klatovy, galerie U Bílého jednorožce 1999,2000 – Praha, Galerie MXM Kolektivní výstavy (výběr): 1988 – Washington, Expressiv 1991 – Klatovy-Klenová, Šedá cihla 1994 – Berlin, Martin Gropius Bau 1995 – Brno, Moravská galerie, Nová citlivost 1995 – Benátky, Bienále 1997 – Olomouc, Muzeum umění, Mezi tradicí a experimenty 1999, 2000 – Praha, Mánes