Grafika roku 2016 – Kulatý stůl

Organizátoři celostátní soutěže Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka svolali v listopadu 2016 zasedání u Kulatého stolu, které se uskutečnilo ve Veletržním paláci v Praze.
Sezváni byli odborníci z oboru volné grafické tvorby a zástupci akademické sféry, aby diskutovali nad pravidly organizování celostátní soutěže Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka a způsobu hlasování a fungování hodnotících komisí.

Přítomní se shodli, že cílem Grafiky roku je nadále pokračovat v představení a zpřístupnění rozmanité grafické umělecké tvorby české i zahraniční, laické i odborné veřejnosti a upozornění na vývojové tendence v tomto uměleckém odvětví.
Soutěž je nadále otevřenou příležitostí pro každého tvůrce (laika i zkušeného, studenta i vyučujícího)  přihlásit svou práci vytvořenou v konkrétním roce. Přičemž je dbáno na zachování požadavku vysokého standardu vybíraných děl k vystavení.
Samotná výstava připravena kurátorským týmem se uskuteční ve dnech 15. 2. – 26. 3. 2017 v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze.
Nezbytným pravidlem pro připravované ročníky je zachování studentských cen a ponechání jednotnosti výstavy jako celku ve všech organizovaných kategoriích. Udělovanými oceněními jsou:
Cena Vladimíra Boudníka, Hlavní cena v kategorii A – velký formát, Hlavní cena v kategorii B – malý formát, Hlavní cena v kategorii C – studentské práce, Cena Simeony Hoškové, zakladatelky Grafiky roku, Cena Kritiky, Cena za tisk z výšky, Cena za tisk z hloubky, Cena za litografii, Cena za serigrafii, Cena za počítačovou grafiku.
O cenách rozhoduje vybraná porota sestavená z uznávaných osobností z řad výtvarníků, teoretiků, historiků umění a laureátů. Minimální počet členů jednotlivých porot byl stanoven pro kategorii A – 5 členů, pro kategorii B – 3 členové a pro kategorii C – 7 členů.
Debatou se přítomni shodli, že bude vybrán předseda všech komisí pro funkční období v trvání 3 let. Porotci nebudou moci soutěžit v kategorii, ve které hlasují, jak tomu bylo v letech předcházejících.
Komise budou sestaveny na základě zaslaných návrhů osobností Kulatého stolu ve spolupráci s nově jmenovanou odbornou poradkyní Grafiky roku Dr. Hanou Larvovou.

Děkujeme za pozornost!

Grafika roku 2016