DOTAČNÍ PARTNEŘI SČUG HOLLAR

Výstavní činnost Galerie Hollar je finančně podporována jednoletými dotacemi Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Hlavního města Praha a Městské části Praha 1. Moc děkujeme!