Praha : rudolfinské reflexe

PRAHA : RUDOLFINSKÉ REFLEXE

publikace vydaná u příležitosti výstavy Praha : rudolfinské reflexe v roce 2017 v Itálii ve městě Gesualdo

Náklad: 300 ks

Počet stran: 62 stran

ISBN: 9788090373921

Vydalo SČUG Hollar v roce 2017.

Cena: 250 Kč