Bauer Milan

Milan Bauer se narodil 11.8.1960 v Plzni.

Členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od r. 2015.

Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni u prof. Podmolka, se předurčené dráze keramika nikdy vážněji nevěnoval. Políbila ho můza grafiky- Grafické znalosti mu poskytla soukromá studijní setkání s pražským výtvarníkem Spytimírem Bursíkem.
Bauerův styl grafického zpracování jeho oblíbených témat – technických, z dnešního pohledu pradávných historických námětů, zaujal brzy odbornou i laickou veřejnost. Jeho poetické nahlížení na technické vymoženosti dávných časů dává návštěvníkovi a důkladnému ochutnavači, soustředěnému na detaily Bauerových grafik, možnost ponořit se do iluze dávných časů, kdy pára byla novým médiem života, benzín katalyzátorem čerstvých objevů a i obyčejný velocipéd mohl mít křídla. Vzniklo tak několik grafických souborů inspirovaných dosud neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Gramatikou např. Pozůstalost F. G. nebo Anatomia Gramatika. Na těchto grafikách můžeme objevovat nové prototypy motocyklů, lokomotiv, automobilů, ale také mechanické kostry a různé biomechanoidy.
Grafické listy Milana Bauera vznikají v poslední době převážně technikou klasického čárového leptu. Zabývá se také tvorbou exlibris a grafickou úpravou knih a časopisů.

E-shop: http://hollar.cz/product-category/bauer-milan/