Budíková Jana

Datum narození: 12. 6. 1946 (Praha)

Umělecké vzdělání: VŠ UMPRUM a DAMU – scénografie (prof. F. Tröster)

Členem Hollaru: od r. 2008

Umělecká činnost: malba, grafika

E-shop: http://hollar.cz/product-category/budikova-jana/

 

 

Jana Budíková vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (obor Scénografie v ateliéru prof. Františka Tröstera).

Členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar je od roku 2008.

„(…) Tvorba Jany Budíkové vznikala zcela nezávisle na diktátu doby, primární pro ni byla vždy věrnost svému vidění. A v něm dominuje intenzívní prožitek přírody včetně vědomí osobní odpovědnosti za její zachování ve všech ekologických souvislostech. Velká většina jejích obrazů, kreseb i grafických listů pracuje s biomorfními tvary a strukturami, jak již i napovídají názvy obrazových cyklů: Zahrady, Sklizně, Houštiny, Vůně, Step. Vlastně téměř všechna její výtvarná díla mají svůj základ v konkrétním vizuálním zážitku, který je stavebním prvkem velkorysých malířských metafor. Obrazy vznikají vrstvením kresebného gesta, vytvářejícího enigmatický prostor, jehož třetí rozměr je akcentován prací se světlem. V této souvislosti bych rád upozornil i na techniku enkaustiky, kterou Jana Budíková občas používá, právě pro její schopnost práce se světlem. Takováto tematizace světla nemá však souvislost s příklonem ke světelnému impresionismu, ale spíše souvisí s abstraktním expresionismem, zejména v jeho francouzské variantě – s tašismem. S ním Janu Budíkovou spojuje jak energie malířského a kreslířského gesta, tak i vnitřní rytmus, souvisící s jejím niterným vztahem k hudbě zakořeněným v rodinné tradici. (…)“ (z textu Ivo Bindera k autorčině výstavě v Galerii Jiřího Jílka v r. 2019)

 

Výběr výstav:

2021 Hodonský, Budíková / Galerie Tuvora / Nebílovy
Stopy v písku / Prácheňské muzeum v Písku – /kurátorka/ UB, Hollar, hosté
Tělo / galerie H / Kostelec
Přítomnost / Galerie Zázvorka / Nové Město nad Metují
Galerie Hollar, Praha / Jubilanti Hollaru
2020 Galerie Litoměřice / Poutník, jenž se vrací – UB
Galerie J. Lieslera, Kadaň / Ve vzduchu – UB
2019 Hollar, Praha / Autoportrét
Tábor / Kde domov můj s Hollarem
Hotelová škola, Praha / výstava Uměl. besedy
Galerie Jiřího Jílka, Šumperk / Houštiny / www.galerie-sumperk.cz ►
Rabasova galerie, Rakovník / Jedna dvě tři / Samohelová, Radová, Budíková
2018 Stará čistírna odpadních vod Bubeneč, Praha / Soutok – UB
Hollar: Chvála slepých uliček
Dům natura, Příbram / Inspirace hudbou / s Hollarem
Rabasova galerie, Rakovník / Kde domov můj
2017 Gesualdo, Itálie / Rudolfinské reflexe s Hollarem / katalog
Obecní dům, Praha / Hollar dnes / katalog
Galerie Klatovy, Klenová / Stoleté putování Šumavou / katalog
GASK, Kutná Hora / Stavy mysli/za obrazem
Uherské Hradiště – Hvězda: Svěřeno papíru / Uměl. beseda
Galerie Prácheňského muzea v Písku / Paralely / obrazy, kresby / video ►
2016
Galerie výtv. umění v Havlíčkově Brodě / Vrstvení
Galerie zámku Nebílovy / Umělecká beseda ve Vídni na venkově – /kurátorka/
Galerie Hollar, Praha / Jubilanti
Konstanz-Rathausgalerie: Frauenpower in modernen Kunst
Galerie Černá labuť: Frauen Power
Clam-Gallasův palác, Praha / V umění volnost / členská výstava UB
Konto Bariéry
2015
Galerie N, Jablonec n/N / Cesty
Galerie Hollar, Praha / Paralely
Galerie Kruh, Ostrava / Cesty / Kresby, grafiky
Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
Art safari, Praha / Bubec
605. úterek Umělecké besedy / kostel sv. Vavřince, Praha
2014 Galerie NSPM, Praha / Rehabilitace lina
Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
Galerie zámku Nebílovy / Jana Budíková Obrazy
2013 Galerie N, Jablonec n/N / Výstava UB ke 150. výročí založení
Clam-Gallasův palác, Praha / V umění volnost – UB
Zámecká jízdárna v Litomyšli / Uvnitř barev – UB
Galerie Fr. Drtikola, Příbram / Doma – UB
Galerie Hollar, Praha / Nová tvorba
Galerie Kruh, Ostrava / Spolužáci
2011 Galerie Hollar, Praha / Jubilanti
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / Jubilanti
Galerie Hollar, Praha – Mariánská Týnice / Jubilanti
Galerie Diamant, Praha / Jubilanti S.V.U. Mánes
Kartografie Praha / Terra non firma s UB
2010 Národní Technická Knihovna (GÚAV), Praha / Průsečíky / katalog
Kostel sv. Vavřince, Praha / Presentace
Karolinum, Praha / Bariery / katalog
Galerie Slovenské výtvarné unie – s S.V.U. Mánes – Bratislava
Pocta B. Reynkovi Galerie Havlíčkův Brod host Umělecké besedy / katalog
2009 Galerie Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
S.V.U. Mánes, Bratislava
Saarländische Galerie – Europäischen Kunstforum s S.V.U. Mánes – Berlin
2008
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / Fragmenty a stigmata
Soutež Henkel
2007 Galerie Milenium, Praha / Cesty grafiky
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / Mánes Mánesu / katalog
Hollar, Praha / Festival komorní grafiky
2006
Galerie Špejchar, Chomutov / 25 / obrazy
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha/ Jubilanti Mánesa / katalog
Galerie J. Jílka, Šumperk / Kresby, grafika
2005
Galerie Městské části Praha 5 / Šest
Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha / A–J
Grafix, Břeclav / katalog
2004 Grafika, galerie MAS, Sezimovo Ústí / s asociací volné grafiky
Galerie F. Jeneweina, Sankturin. dům, Kutná Hora / Zjevení a stíny
International art Trienale – Majdanek – Polsko
2003
GÚ Akademie věd, Praha / Jedno v druhém
2002 Hrádek, Kutná Hora / Grafika
Galerie H, Kostelec nad černými lesy / Světlo
zámek Nebílovy u Plzně / Šibeniční step
Internationale Senefelder-Stiftung, Offenbach – Německo
2001 Galerie U bílého jednorožce, Klatovy / Portrét roku 2000 / katalog
1999 Internationale Senefelder-Stiftung, Offenbach / Lithographie
1998 Strahovský klášter, Praha / Interkontakt grafik / katalog
CMM Hermit, Plasy / Instalace
Galerie Křižovníků, Praha / Vzkříšení: Místo
Karolinum, Praha / Bariery / katalog
1997 Galerie Hefaistos, Děčín
1996 Muzeum Jičín / Grafika – asociace volné grafiky
Templ Bar gallery, Dublin / INternational print
Foyer divadla Labyrint, Praha / Pocta Aledě comte de Alabu
Asociace volné grafiky Prachatice
1995 Foyer divadla Labyrint, Praha / Biblické motivy
1994
2009 Grafika roku, Praha / každoročně
1993 Galerie U prstenu, Praha / Luzná smyčka
Karolinum, Praha / Asociace užité grafiky / katalog
1992 Foyer divadla Labyrint / Kresby v Labyrintu
Foyer divadla Labyrint / Zahajovací výstava v Labyrintu, Praha
1990 Strahovský salon / Praha
Raleigh,City gallery / Gontemporary czech poster
Národní třída, kvádr
1989 Ekoexpo, Ústí nad Labem
1988 Galerie H, Kostelec nad černými lesy / Vesmír
Carolina State University, Contemporary czech poster
Salon 1988, Praha
1987 Poster Museum Lahti VII, Poster bienále / katalog
1986 Brno, Bienále užité grafiky
Galerie H, Kostelec nad černými lesy / A4
1983 Premi international Fundacio J. Miro
Divadlo Rubín: projekt staroměst. dvorků
De Warande, Turnhout: kultur centrum
1982 Dům umění , Brno / Česká kresba
Galery Carle, Montreal
Sparta, tenisové dvorce /dokumentace / plastiky
Galeria de arte do centro, Rio de Janeiro
Galerie ve věži, Mělník / s Pavlem Trnkou / katalog / uzavřeno
UMPRUM muzeum Brno / Bienále užité grafiky
Výstava Hasselt, Belgie
1981 Mail art, Hasselt
1978 Galerie D / Rok dítěte
1977 Tichá Šárka, atelier M. Jetelové / katalog
1976 Galerie J. Úprky, Hodonín / Mladá scénografie / katalog
1975 Galerie U Řečických, Stipendisté