Jan Bažant

Narozen: 19794 (Praha)

Umělecké vzdělání:

2008 -2013 Alternativní a loutková tvorba a její teorie, DAMU (Ph.D.)

2001 – 2007 Scénografie alternativního a loutkového divadla, DAMU (MgA.)

1994 – 1999  Střední Uměleckoprůmyslová škola na Žižkově, obor Scénická technika

Členem Hollaru: od r. 2013

Umělecká činnost: scénograf, grafik, loutkař, komiksový autor

Pedagogická činnost:

2019 – dosud  – Vedoucí kabinetu scénografie Katedry, alternativního a loutkového divadla DAMU, Garant BcA programu Scénografie.

2010 – dosud – pedagog, Katedra alternativního a loutkového, divadla DAMU

Více -> www.hzabazant.com, www.damu.cz/jan.bazant, www.facebook.com/hza.bazant, @hzabazant

Jan Bažant (nar. 1979) v roce 1999 dokončil studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, dále se ve svém studiu věnoval scénografii alternativního a loutkového divadla na DAMU v magisterském i doktorském stupni, který dokončil v roce 2013. V současnosti působí jako vedoucí kabinetu scénografické katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. V roce 2016 byl oceněn v za svou serigrafii v Grafice roku.