Jiřičková Ditta

Doc. ak. mal. Ditta Jiřičková

Rok narození: 1954 (Praha)

Člen SČUG Hollar: od r. 2018

Studium: Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha

 

 

Aktivity:

  • volná tvorba: geometrická abstrakce, počítačová grafika, konceptuální fotografie, kresby
  • Osobní téma: vnitřní proměna a poznání nadosobního řádu, vizuálně se zobrazuje jako
    strukturální, pohyblivé pole
  • Metoda: transformace mezi textem a obrazem, obrazem a geometrií, technologií
    a vizualitou. Konceptuální přístup, práce s algoritmem.
  • grafický design: Contempuls – festival soudobé hudby, časopis Czech Music
  • Quarterly, edice Composer portaits aj.

 

Výstavy: 9 individuálních, 13 společných, v ČR a zahraničí

 

V současnosti  působí na Fakultě designu a umění ZČU v Plzni, ved. atel. Grafický design, a na Fakultě humanitních studií UK (Dějiny grafického designu).

 

Ditta Jiřičková se v posledních letech zabývá digitální grafikou. Také se věnuje fotografii, kresbě a grafickému designu. Její výtvarný jazyk je vysloveně modernistický: její práce můžeme vidět v kontextu minimalismu, konkrétního umění či případně konkrétní poezie. Obsahy, které tímto jazykem vyjadřuje, kladou filozofické otázky po fungování jazyka a obrazu, harmonii a působení nadosobního řádu.

Konceptuální přístup, hra s náhodou a algoritmem, nevylučují ani obsahovou hloubku, ani silné estetické cítění. V neposlední  řadě vidíme mimo to i malířský přístup. (Dušan Brozman, 2015)