Sukdolák Pavel

(∗21. 9. 1925, †12. 6. 2022)

Umělecké vzdělání: 1950 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u  prof. Vladimíra Silovského

Umělecká činnost: Pavel Sukdolák pracuje hlavně v technice barevného leptu. Mimo volné grafiky se věnuje také ilustracím. Ve své práci používá tajů znaků a symbolů, ze kterých skládá pevněji určené situace, proměnlivosti a snaží se nalézt pevnější body nebo osu směřování. Je si vědom sounáležitosti země, přírody a její duchovní podstaty, které jsou trvalou záminkou ke střetávání.

E-shop: http://hollar.cz/product-category/sukdolak-pavel/

 

https://ceskegalerie.cz/cs/umelci/pavel-sukdolak-cistota-vnitrniho-zreni

 

 

Sukdolákovo malířské cítění se projevuje v barvě, která sama tvary vyznačuje bez kreslené kontury. Kompozice jsou vyvážené, přehledné, spolu se snášejí abstraktní prvky, znaky, znamení, s přírodninami, zejména lasturami a ulitami, náznaky rostlin i malých živočichů. Každý list je universem, světem pro sebe.

Uspořádal více než 30 samostatných výstav a účastnil se na více než 60 výstav mezinárodních. Doma získal výroční cenu nakladatelství Mladá fronta, cenu za nejkrásnější knihu roku, ve Vídni stříbrno a ve Florencii zaltou medaili.