Jiří Hanuš – La forme d’impression

JIŘÍ HANUŠ

• Cosmo VIII., mezzotinta, 2021

 

Vnímáte matrici jako prostředek k vytvoření grafického listu nebo jako samostatné umělecké dílo?

K matrici přistupuji v první řadě jako k prostředku k vytvoření grafiky. Následně o ní mohu uvažovat jako o svébytném uměleckém díle, ale není to pro mě primární, spíše druhotné. Případné estetické kvality matrice vnímám jako zajímavou nadstavbu a přidanou hodnotu.

 

Vycházíte ve své práci z tradičních grafických technik nebo jste vymyslel nový způsob tisku, práce s matricí, etc.?

Obvykle vycházím z tradičních technik, jako je suchá jehla a mezzotinta, což jsou technologie, kdy je matrice zpracovávána mechanicky. Mám však zkušenosti i s různými technikami linorytu, leptu, strukturální a aktivní grafikou. V současnosti jsem však fascinován možnostmi mezzotinty, která je nejvhodnější pro vyjádření mého záměru.

 

Můžete popsat, jak jste matrici vytvořil?

Je tvořena klasickou technikou mezzotinty, která je známa již od doby baroka. Jedná se o poměrně náročný proces, kdy nástrojem zvaným skoblina musím nejprve v mnoha směrech a vrstvách „nazrnit“ celý povrch desky strukturou tak, aby po jejím vytištění byla celá plocha sametově černá. Teprve poté mohu začít tvořit obraz postupným vyhlazováním světlých míst nástrojem zvaným šábr a dalšími různými hladítky. Těmi vytvářím světla, polotóny a přechody, takže vlastně vznikne (nejčastěji) negativní obraz na černém pozadí. Tato technika umožňuje vytvořit i pozitivní obraz, což bývá časově ještě náročnější. Odměnou jsou však výsledky, které za to určitě stojí.